Tour Operators and Travel Agents

Zapomněli jste heslo?

Organizace

Travelife Systém Udržitelnosti (Travelife Sustainability System) byl založen v roce 2007 jako iniciativa pro rozšiřování zásad udržitelnosti v rámci cestovního ruchu.

Travelife je založen na zcela zásadní roli cestovních kanceláří a cestovních agentur v dodavatelském řetězci. Jedinečné postavení mezi dodavateli služeb a spotřebiteli umožňuje těmto subjektům ovlivňovat poptávku, nákupní strategii a rozvoj destinací. Mohou tak významně přispívat k rozvoji udržitelnosti a k ochraně kultury i životního prostředí v destinacích. Travelife si klade za cíl nabídnout společnostem znalosti, řešení a nástroje potřebné pro zavedení pozitivních změn v rámci jejich podniku a dodavatelského řetězce.

Travelife nabízí dva různé, přesto vzájemně propojené, systémy pro udržitelný rozvoj. Jedná se o systém pro cestovní kanceláře a agentury a systém pro ubytovací zařízení:

Travelife Systém Udržitelnosti pro cestovní kanceláře a cestovní agentury

Tento systém fungující v rámci ECEAT-Projects poskytuje online vyškolení a praktické nástroje pro plánování, řízení a podávání zpráv o udržitelnosti. Školení a nástroje jsou vhodné pro firmy jakékoliv velikosti a zahrnují všechny řídící oblasti v rámci podnikání v cestovním ruchu, včetně správy chodu kanceláří, dodavatelských řetězců, destinací a spotřebitelů. Na základě dodržování Travelife standardů pro cestovní kanceláře a cestovní agentury mohou tyto subjekty získat status ´Travelife Partner´ a ´Travelife Certified´.

Požadavky Travelife vyhovují standardům ISO 14001 a EMAS III. Principy Travelife zahrnují také celý soubor ISO 26000 a směrnice OECD ke společenské odpovědnosti firem, včetně témat, jako jsou pracovní podmínky, lidská práva, životní prostředí, biodiversita a čestné obchodní praktiky.

Tento systém Travelife je řízen prostřednictvím ECEAT-Projects - neziskovou organizací sídlící v Nizozemsku.

Travelife Systém Udržitelnosti pro hotely a ubytovací zařízení

Tento systém, řízený ABTA (British Travel Association), pomáhá hotelům a ubytovacím zařízením zvládat své společenské a environmentální dopady a prezentovat klientům své úspěchy v oblasti udržitelného rozvoje.

Díky jednoduchému online kontrolnímu seznamu mohou ředitelé hotelů zjistit, jak jejich snahy o udržitelnost pokračují, získat zpětnou vazbu a monitorovat svůj postup. Splněním požadavků na udržitelnost získají hotely ocenění Travelife Bronze, Travelife Silver nebo Travelife Gold, díky kterému mohou prokazovat svůj status na svých webových stránkách a dalších propagačních materiálech.

Téměř 17 000 ubytovacích zařízení z celého světa se již zapojilo do Travelife Systému Udržitelnosti (Travelife Sustainability System), 1 500 z nich již prošlo nezávislým auditem a více než 500 již získalo Travelife ocenění.

Již více než 200 cestovních kanceláří, včetně TUI, Thomas Cook a Kuoni, používá Travelife ke sledování svých nasmlouvaných hotelů a ubytovacích zařízení. Prostřednictvím webových stránek a katalogů zapojených cestovních kanceláří si zákazníci mohou prohlédnout a rezervovat ubytování oceněné Travelife.  Tento Travelife systém je spravován Travelife Ltd., společností vlastněnou ABTA – British Travel Association.

Založení

Travelife byl spuštěn v roce 2007 díky ABTA (British Travel Association) a nizozemské asociaci cestovních kanceláří a agentur ANVR, za podpory Leeds Metropolitan University (UK), Lund University (Švédsko) a ECEAT-Projects - nizozemské neziskové organizace propagující udržitelnost v cestovním ruchu.

Metodika Travelife byla vyvinuta během projektu LIFE project, podporovaného Evropskou unií. Tento projekt je založen na konceptech vedení udržitelného rozvoje, které vytvořil UNEP (United Nations Environment Programme – Program OSN pro životní prostředí) a TOI (Touroperátorská iniciativa pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu). Projekt také vychází z předešlých zkušeností asociací ANVR a ABTA.

Page generated in 0.0708 seconds.