Tour Operators and Travel Agents

Unohditko salasanasi?

Organisaatio

Vuonna 2007 perustettu Travelife on matkailualan yhteishanke toimialan kestävän kehityksen edistämiseksi.

Travelife-hanke perustuu matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien keskeiseen rooliin matkailun hankintaketjussa. Matkanjärjestäjien erityisasema tuottajien ja ostajien välissä antaa niille mahdollisuuden vaikuttaa kuluttajakysyntään, hankintapolitiikkaan ja matkakohteiden kehittämiseen. Tämän ansiosta ne pystyvät edistämään vastuullista kehitystä sekä kulttuurin ja ympäristön suojelua kohteissa. Travelife tukee alan yrityksiä tarjoamalla koulutusta, ratkaisumalleja ja työkaluja sekä yritysten itsensä että niiden hankintaketjun vastuullisen toiminnan kehittämiseksi.

Travelifen tarjontaa kuuluu kaksi erillistä, mutta toisistaan riippuvaa vastuullisuusjärjestelmää: matkayrityksille ja majoitusyrityksille.

Travelife -kestävän matkailun ohjelma matkanjärjestäjille ja matkatoimistoille

ECEAT-Projectsin hallinnoima ohjelma tarjoaa verkkokoulutusta ja käytännön työkaluja kestävän matkailun suunnittelun, johtamisen ja raportoinnin tueksi. Koulutus ja työkalut sopivat kaiken kokoisille yrityksille ja ne kattavat mm. kiinteistöasiat, hankintaketjun, kohteet ja kuluttajat. Kun yritys on saavuttanut yhteensopivuuden Travelifen matkailuyrityksiä koskevan standardin kanssa, voi se hankkia itselleen “Travelife Partner”- tai ‘Travelife Certified’ -todistuksen.

Travelifen yrityksen johtamista koskevat vaatimukset ovat yhteensopivia ISO 14001- ja EMAS III -standardien kanssa. Vastuullisuustoimenpiteitä koskevat vaatimukset sisältävät täydelliset ISO 26000- ja OECD:n toimintaohjeet yritysvastuusta. Näihin kuuluvat: työolot, ihmisoikeudet, ympäristönsuojelu, biodiversiteetin ylläpito ja reilun liiketoiminnan periaatteet.

Travelife työskentelee läheisessä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa esitelläkseen ja edistääkseen kestävän matkailun periaatteita. Jo yli 15 kansallista matkatoimistoalan liittoa suosittelee Travelifea jäsenilleen.

Tätä Travelife-ohjelmaa hallinnoiva ECEAT- Projects on Alankomaissa toimiva voittoa tavoittelematon järjestö.

Travelife -kestävän matkailun ohjelma majoitusyrityksille

Ison-Britannian matkatoimistojärjestön ABTA:n vastuulla oleva ohjelma tarjoaa hotelleille ja muille majoitusliikkeille keinon hallita toimintansa yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia sekä kertoa vastuullisesta toiminnastaan asiakkailleen.

Hotellipäälliköt voivat tarkistaa yrityksensä vastuullisuusasteen käyttämällä internet-pohjaista tarkistuslistaa. Järjestelmästä saa myös palautetta  ja siellä voi seurata yrityksen kehitystä. Kun hotelli on saavuttanut yhteensopivuuden vastuullisuuskriteereiden kanssa, se saa pronssisen, hopeisen tai kultaisen maininnan, jota voi sitten hyödyntää mm. verkkosivuillaan tai esitellä tiloissaan.

Lähes 17 000 majoitusliikettä ympäri maailman on rekisteröitynyt Travelife-ohjelmaan, 1500 on suorittanut itsearvioinnin ja yli 500 on saanut Travelife-maininnan.

Jo yli 200 matkanjärjestäjää, mm. TUI, Thomas Cook ja Kuoni käyttää Travelifea arvioidessaan sopimushotelliensa vastuullisuutta. Asiakkaat voivat etsiä ja varata Travelife-sertifioituja hotelleja järjestelmään kuuluvien matkatoimistojen verkkosivujen ja esitteiden avulla. Tätä Travelife-järjestelmää hallinnoi Travelife Ltd, jonka omistaa Ison-Britannian matkatoimistojärjestö ABTA.

Historia  

Travelife perustettiin vuonna 2007, Ison-Britannian matkatoimistoliitto ABTA:n ja Alankomaiden ANVR -matkatoimistoliiton toimesta ja Leeds Metropolitan Universityn (Iso-Britannia), Lundin yliopiston (Ruotsi) sekä voittoa tavoittelemattoman ja kestävää matkailua edistävän ECEAT-Projectsin tukemana.

Travelife -menetelmä kehitettiin EU:n tukeman LIFE-projektin aikana. Se pohjautuu YK:n ympäristöohjelma UNEP:in ja matkatoimistoalan kestävää matkailua edistävän hankkeen (TOI) periaatteisiin sekä ANVR:n ja ABTA:n aiempiin kokemuksiin kestävästä matkailusta.

Page generated in 0.0447 seconds.