Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Organizācija

Travelife Ilgtspējības sistēma (Travelife Sustainability System) ir 2007. gadā dibināta iniciatīva ilgtspējīgas prakses veicināšanai ceļošanas un tūrisma industrijā.

Travelife iniciatīva ir balstīta uz tūrisma operatoru un ceļojumu aģentu centrālo lomu tūrisma pakalpojumu sniegšanas ķēdē. Pateicoties tam, ka tās šajā ķēdē atrodas starp pakalpojumu sniedzējiem un pircējiem, tās var ietekmēt patērētāju pieprasījumu, sagādes politiku un galamērķu attīstību.

Tas ļauj tām sniegt ievērojamu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un galamērķu vides un kultūras aizsardzībā. Travelife mērķis ir sniegt kompānijām zināšanas, risinājumus un rīkus, lai tās varētu veikt pozitīvas pārmaiņas savā uzņēmumā un visā pakalpojumu sniegšanas ķēdē.

Travelife piedāvā divas dažādas, bet savstarpēji saistītas ilgtspējības sistēmas, kas paredzētas ceļojumu kompānijām un tūristu mītnēm:  

Travelife Ilgtspējības sistēma tūrisma operatoriem un ceļojumu aģentūrām

Šo sistēmu pārvalda ECEAT-Projects un tā nodrošina tiešsaistes apmācības un rīkus ilgtspējības plānošanai un pārvaldībai, kā arī ziņošanai par to. Apmācības un rīki ir piemēroti dažādu lielumu uzņēmumiem un ietver visas ceļojumu biznesa pārvaldības jomas, ieskaitot biroja darbības, pakalpojumu sniegšanas ķēdi, galamērķus un patērētājus. Sasniedzot atbilstību Travelife tūrisma operatoru un ceļojumu aģentūru standartam, ceļojumu kompānija var iegūt statusu "Travelife Partneris" vai "Travelife Sertificēts".

Travelife pārvaldības prasības atbilst ISO 14001 un EMAS III standartiem. Prasībās attiecībā uz darba veikšanu iekļauts viss ISO 26000 standarts un ESAO Korporatīvās sociālās atbildības vadlīnijas, kas ietver noteikumus par darba apstākļiem, cilvēktiesībām, vidi, bioloģisko daudzveidību un godīgu biznesa praksi.

Travelife cieši sadarbojas ar ceļojumu industriju, lai ieviestu šo shēmu un veicinātu tās izmantošanu. Jau vairāk nekā 15 nacionālās ceļojumu asociācijas saviem biedriem iesaka Travelife.

Šo Travelife sistēmu pārvalda ECEAT-Projects, kas ir Nīderlandē bāzēta bezpeļņas organizācija. 

Travelife Ilgtspējības sistēma viesnīcām un tūristu mītnēm

Šo sistēmu pārvalda BCAA – Britu Ceļojumu aģentūru asociācija (ABTA) – un tā palīdz viesnīcām un tūristu mītnēm pārvaldīt sociālo un uz vidi atstāto iespaidu, kā arī informēt klientus par saviem sasniegumiem ilgtspējības jomā.

Izmantojot vienkāršu tiešsaistes pārbaudes punktu sarakstu, viesnīcu pārvaldnieki var pārbaudīt savus ilgtspējības rādītājus, saņemt atsauksmes un pārraudzīt savu attīstību. Sasniedzot atbilstību prasībām attiecībā uz ilgtspējību, viesnīcas saņems Travelife bronzas, sudraba vai zelta apbalvojumu, ko tās varēs izvietot savās vietnēs, kā arī uz saviem rakstāmpiederumiem un īpašumos.

Šodien jau vairāk nekā 17000 tūristu mītņu ir piereģistrējušās Travelife Ilgtspējības sistēmai, 1500 ir izgājušas neatkarīgu pārbaudi un vairāk nekā 500 ir saņēmušas Travelife apbalvojumu.  

Vairāk nekā 200 tūrisma operatoru, tai skaitā TUI, Thomas Cook un Kuoni, izmanto Travelife, lai pārraudzītu viesnīcas un mītnes, ar kurām tās noslēgušas līgumus. Iesaistīto tūrisma operatoru vietnēs un brošūrās patērētāji var aplūkot un rezervēt vietu Travelife apbalvojumu saņēmušajās mītnēs. Šo Travelife sistēmu pārvalda Travelife Ltd. – uzņēmums, kas pieder Britu Ceļojumu aģentūru asociācijai.   

Izveidošanās

Travelife 2007. gadā ar Līdsas pilsētas universitātes (AK), Lundas Universitātes (Zviedrija) un ECEAT-PROJECTS (Nīderlandes bezpeļņas organizācija, kas veicina tūrisma ilgtspējību) palīdzību aizsāka BCAA – Britu Ceļojumu aģentūru asociācija. 

Travelife metodoloģija tika izstrādāta līdz ar ES atbalstīto projektu LIFE, kas balstīts uz ANO vides programmas izstrādātajām ilgtspējības pārvaldības koncepcijām, Tūrisma operatoru iniciatīvas par ilgtspējīga tūrisma attīstību (TOI) un Nīderlandes Ceļojumu aģentūru un tūrisma operatoru asociācijas (ANVR) un BCAA iepriekšējo pieredzi.  

Page generated in 0.0439 seconds.