Tour Operators and Travel Agents

Zapomniałeś hasło?

Organizacja

Zrównoważony System Travelife rozpoczął funkcjonowanie w 2007 roku. To inicjatywa, której celem jest promowanie zrównoważonych praktyk w branży turystycznej.

Inicjatywa Travelife opiera się na centralnej roli touroperatorów i biur podróży w łańcuchu dostaw w  turystyce. Ich wyjątkowa pozycja, pomiędzy dostawcami i odbiorcami, daje im wpływ na popyt konsumentów, zasady kontraktacji i rozwoju destynacji. Pozwala to w znacznym stopniu przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego i kulturowego w destynacjach. Travelife ma do zaoferowania firmom wiedzę, rozwiązania i narzędzia do przeprowadzenia pozytywnych zmian w  przedsiębiorstwach  i ich łańcuchu dostawców.

Travelife oferuje dwa odrębne, ale powiązane ze sobą systemy na rzecz zrównoważonego rozwoju, skierowane do biur podróży oraz gestorów bazy noclegowej:

 System na rzecz zrównoważonego rozwoju Travelife dla touroperatorów i biur podróży

Obsługiwany przez ECEAT- Projects, system ten oferuje szkolenia on- line oraz praktyczne narzędzia do planowania zrównoważonego rozwoju, zarządzania i raportowania. Szkolenia i narzędzia są odpowiednie dla firm dowolnej wielkości i obejmują wszystkie aspekty zarządzania przedsiębiorstwem z branży turystycznej, w tym: działalność biurową, łańcuch dostaw , destynacje i konsumentów. Po spełnieniu kryteriów Travelife dla touroperatorów i biur podróży, przedsiębiorstwo może uzyskać status " Travelife Partner " lub uzyskać certyfikat i status "Travelife Certified

Kryteria Travelife z zakresie zarządzania są zgodne ze standardami ISO 14001 i EMAS III. Kryteria dotyczące działalności biznesowej obejmują pełny zestaw kryteriów ISO 26000  oraz wytycznych OECD w zakresie zasad społecznej odpowiedzialności, która obejmuje  warunki pracy, prawa człowieka, ochronę środowiska i  bioróżnorodności oraz  uczciwych zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

Travelife ściśle współpracuje branżą turystyczną w zakresie wdrażania i promocji systemu. Już ponad 15 krajowych stowarzyszeń biur podróży promuje Travelife wśród swoich członków.
System Travelife jest zarządzany przez ECEAT- Projects, organizację non- profit, z siedzibą w Holandii.

 System na rzecz  zrównoważonego rozwoju Travelife dla hoteli i miejsc zakwaterowania

Obsługiwany przez ABTA, Brytyjskie Stowarzyszenie Biur Podróży, system ten pomaga hotelom i miejscom zakwaterowania w społecznym i środowiskowym zarządzaniu oraz  w komunikowaniu klientom swoich osiągnięć na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Za pomocą prostej listy kontrolnej on- Line, menedżerowie hoteli mogą sprawdzić poziom zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzyskać opinie, a następnie śledzić swoje  postępy. Spełniając kryteria zrównoważonego rozwoju, hotele  i miejsca zakwaterowania otrzymają brązowe, srebrne lub złote oznakowanie  Travelife, pozwoli im z dumą prezentować swój status na swoich stronach internetowych, papierach firmowych i w swoich siedzibach.

Do tej pory prawie 17.000 miejsc zakwaterowania na całym świecie zarejestrowało się  w Zrównoważonym Systemie Travelife. 1500  wykonało niezależny audyt, a ponad  500 uzyskało oznakowanie Travelife.

Już ponad 200 touroperatorów, w tym TUI, Thomas Cook i Kuoni korzysta z  Travelife aby monitorować zakontraktowane hotele i bazę noclegową. Za pośrednictwem stron internetowych i broszur touroperatorów będących w systemie Travelife, konsumenci mogą zobaczyć i zarezerwować obiekty z oznakowaniem Travelife. System ten jest zarządzany przez Travelife Ltd., spółkę będącą  własnością ABTA, Brytyjskiego Stowarzyszenia Biur Podróży.  Aby uzyskać więcej informacji, kliknijtutaj.

Powstanie Travelife

Travelife powstał w 2007 r., założony przez Brytyjskie Stowarzyszenie Biur Podróży ABTA i holenderskie Stowarzyszenie Biur Podróży  ANVR, przy wsparciu Leeds Metropolitan University (Wielka Brytania), Uniwersytetu w Lund (Szwecja) i ECEAT- Projects, holenderskiej organizacji non- profit, promującej zrównoważony rozwój w turystyce.

Metodologia Travelife została opracowana w ramach  programu LIFE, współfinansowanego przez Unię Europejską , w oparciu o koncepcję zrównoważonego zarządzania opracowaną przez UNEP,  Inicjatywę Touroperatorów  na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Turystyki (TOI) i wcześniejsze doświadczenia  ANVR i ABTA. 

Page generated in 0.0593 seconds.