Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Organizacija

Osnovan 2007.godine, Travelife Sistem Održivosti je inicijativaposvećena promovisanju održive prakse unutar i turističke industrije.

Travelife inicijativa se temelji na centralnoj ulozi turoperatora i turističkih agencija u turističkom lancu ponude. Jedinstven položaj između dobavljača i kupaca omogućuje im uticaj na tražnju kupaca, politiku nabavke i  na razvoj destinacija. To im omogućuje da znatno doprinose održivom razvoju, zaštiti okoline i očuvanju kulture u destinacijama. Cilj Travelife-a je ponuditi kompanijama znanje, rešenja, i alate kako bi primienili pozitivnu promenu unutar njihovog poslovanja i lanca dobavljača.   

Travelife nudi dva odvojena ali međusobno povezana sistema održivosti, namenjena turističkim  kompanijama i smeštaju: 

Sistem Održivosti Travelife za Turoperatore i Turističke Agencije

ECEAT-Projects rukovodi tim sistemom pružajući online osposobljavanje i praktične alate za planiranje održivosti, rukovođenje i izveštavanje. Osposobljavanje i alati su prilagođeni kompanijama bilo koje veličine i pokrivaju sva polja upravljanja u turističkom poslovanju uključujući kancelarijsko poslovanje, nabavku, destinacije i potrošače. Nakon usklađivanja sa Travelife standardima za Turoperatore i Turističke agencije, turistička kompanija može dobiti ”Travelife Partner” ili ”Travelife Certified” status. 

Travelife zahtevi upravljanja zadovoljavaju ISO 14001 i EMAS III standarde. Zahtevi uspešnosti uključuju kompletan set ISO 26000 i OECD smernica Korporativne Društvene Odgovornosti što uključuje uslove rada, ljudska prava, okolinu, biološku raznovrsnost i “fer” poslovnu praksu. 

Travelife usko sarađuje sa industrijom na uvođenju i promociji programa. Više od 15 nacionalnih turističkih udruženja promovišu Travelife među svojim članicama. 

Ovim Travelife sistemom upravljanja ECEAT-Projects - neprofitna organizacija iz Holandije. 

Travelife Sistem Održivosti za Hotele ostale vrste smeštaja

Ovim sistemom upravlja ABTA, (Britansko udruženje turističkih agencija). Ovaj sistem pomaže hotelima i ostalim vrstama smeštaja da upravljaju svojim društvenim i ekološkim uticajima i u informisanju kupaca o njihovim postignućima u održivosti. 

Koristeći jednostavnu online listu provere, hotelski menadžeri mogu proveriti svoj učinak održivosti, dobiti povratnu informaciju i nadgledati svoj napredak. Time što su udovoljili zahtevima postavljenim u kriterijumima održivosti Hoteli će dobiti Travelife Bronzanu, Srebrnu ili Zlatnu nagradu, što će im omogućiti da ponosno izlože svoj nagrađeni status na Internet stranicama, štampanom materijalu i na objektima. 

Do sada, približno 17.000 smeštajnih kapaciteta širom sveta se registrovalo u Sistemu Održivosti Travelife,1.500 je prošlo nezavisnu proveru i više od 500 je steklo Travelife nagradu. 

Više od 200 turoperatora uključujući, TUI, Thomas Cook i Kuoni, koriste Travelife kako bi vršili nadzor nad ugovornim hotelima i smeštajem. Kupci mogu  pregledati i rezervirasati nagrađene putem Internet stranica i brošura onih turoperatora koji u tome učestvuju. Travelife Ltd. upravlja ovim Travelife sistemom i kompanija je u vlasništvu ABTA-e, britanskog udruženja turističkih agencija.  

Osnivanje

ABTA - britansko udruženje turističkih agencija i holandsko udruženje turističkih agencija ANVR pokrenuli su Travelife 2007 godine, uz podršku Leeds Metropolitan Univerziteta (UK),Lund Univerziteta (Švedska) i  ECEAT-Projekata, holandske neprofitne organizacije koja promoviše održivost u  turizmu. 

Metodologija Travelife se razvila tokom EU finansiranog LIFE projekta, temeljena na UNEP-ovim  konceptima održivog menadžmenta, Inicijative turoperatora za Održivim Turističkim Razvojem (TOI) i ranijih iskustva ANVR-a i ABTA-e.  

Page generated in 0.0236 seconds.