Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

От бизнеса за бизнеса

Инструмент Travelifematch-making предлага изчерпателна, достоверна и актуална информация за утвърдени  устойчиви бизнеси на международния  пазар.

Travelife сертифицирани хотели

Работата с хотели, сертифицирани със знака на Travelife, е един лесен начин за повишаване нивото на устойчивост във Вашата  верига на предлагане.

The Travelife Collection предоставя актуална база данни на хотели, сертифицирани по система Travelife. Тя включва хотели от дестинации в цял свят и съдържа  подробна информация за условията и услугите в местата за настаняване.

Green Travel Market 

Green Travel Market дава възможност за  глобален преглед на доставчици на туристически услуги с  устойчива дейност.

Списъкът съдържа доставчици на места за настаняване, местни туристически агенции ( входящи туроператори и туристически агенти), локални туристически инициативи  и устойчиви дестинации .

Всички доставчици удостоверяват съответствие на своите услуги с критериите за устойчива дейност със сертификат или препоръка от независима неправителствена организация.

Green Travel Market предлага широка гама от услуги, за да направи възможна  връзката между устойчивото търсене и предлагане. С помощта на услуга Установяване на съответствие  туроператори могат да направят своя  продукт още по-устойчив. Дестинации и локални мрежи на устойчиви доставчици могат да се възползват от Green Travel Market, за да осъществят  проучване на пазара, да установят съответствие или  да организират информационно - опознавателни пътувания. Чрез сътрудничество с надеждни партньори като SNV , Холандска организация за развитие и CBI , Център за насърчаване на вноса от развиващи се страни, системата поощрява търсенето на и достъпа до пазара на устойчиви доставчици.

Page generated in 0.0656 seconds.