Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Сертифициране

Сертификационната програма на  Travelife Ви предоставя съвременен и финансово  достъпен стандарт за сертифициране, с който да  оцените, удостоверите и комуникирате своите постижения  в сферата на устойчивостта.

Сертификационната програма Travelife следва три-степенен подход .

Ниво 1: Travelife Engaged

На първия етап компанията се ангажира с въвеждането на подходящи процедури за управление. Назначеният  фирмен  координатор по устойчивост получава сертификат за лична Travelife компетентност, с което са осъществени първите елементарни стъпки към повишаване на фирмената устойчивост и внедряване на добри практики. По време на този етап самата фирма все още не се сертифицира.

Ниво 2: Travelife Partner

На основание  на изпратен доклад и проверка за удостоверяване на  съответствие с основните изисквания на Travelife , компанията може да достигне ниво  Travelife Partner. Този статут дава възможност на фирмата, чрез логото на ниво Travelife Partner  да комуникира своята обвързаност с принципите на  устойчивото развитие и своите постижения . Компанията вече е квалифицирана да предприеме следващата стъпка към финалната фаза .

Ниво3: Travelife Certified

В третата фаза съответствието на фирмените показатели с  международния стандарт Travelife за туристически предприятия се оценява  с проверка на място от независим одитор. Изискванията към това ниво са по-високи, в сравнение с тези към Travelife Partner . При успешно приключване на третия етап на фирмата се присъжда статут Travelife Certified .

Чрез логото на Travelife Certified можете да комуникирате своите  постижения в сферата на устойчивостта пред своите клиенти и партньори.

Page generated in 0.021 seconds.