Tour Operators and Travel Agents

Zapomněli jste heslo?

Certifikace

Certifikační program Travelife Vám poskytne aktuální a dostupný certifikační standard pro vyhodnocování, prokazování a informování o Vašich dosažených výsledcích v oblasti udržitelnosti.

Certifikační program Travelife se skládá ze tří stupňů.

Stupeň 1: Travelife Engaged

V první fázi se daný podnik zaváže k této iniciativě a zavede odpovídající postupy. Jmenovaný koordinátor udržitelnosti získá Osobní certifikát Travelife a jsou implementovány základní kroky a správné postupy pro udržitelný rozvoj. Během této fáze zatím daná společnost nezískává žádný certifikát.

Stupeň 2: Travelife Partner

V závislosti na zprávě o udržitelnosti a splnění základních požadavků Travelife získá společnost status Travelife Partner. Ten ji opravňuje k propagování svých úspěchů v udržitelném rozvoji díky logu Travelife Partner. Firma poté může pokračovat krok za krokem k finálnímu stupni.

Stupeň 3: Travelife Certified

Ve třetí fázi bude splnění mezinárodních Travelife standardů zhodnoceno nezávislým auditorem během prohlídky v dané společnosti. Požadavky jsou vyšší než ty, které byly stanoveny pro stupeň Travelife Partner. Ti, kteří úspěšně projdou třetí fází, obdrží ocenění Travelife Certified. Prostřednictvím loga Travelife Certified mohou poté prezentovat své vynikající výsledky svým klientům a dalším zainteresovaným osobám.

Page generated in 0.0218 seconds.