Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Дестинации

Travelife прилага координиран подход на взаимодействията между международни туроператори и дестинации, с цел подобряване на устойчивостта вътре в дестинациите.

Съвместните инициативи между  туроператори, местни власти и места за настаняване са много ефикасни по отношение повишаване  устойчивостта на дестинацията. Опитът показва, че 20-30 % от хотелите биха предприели стъпки да бъдат сертифицирани, ако това ще им осигури признание и придобивки от страна на  туроператорите.

Понастоящем инициативи Travelife Destination се  провеждат в Италия , Австрия , Турция , Египет , Тайланд , Кения, Доминиканската република и Бразилия. Във всяка дестинация се назначава местен Travelife координатор, който да мотивира и подкрепя местния туристически бизнес (входящи туроператори, хотели и доставчици на туристически услуги ) към устойчива дейност. Едновременно, участващите изходящи туроператори информират своите партньори в дестинациите за наличната подкрепа и предстоящи обучения. В качеството си на туроператор можете да се регистрирате като участник в една или повече дестинации. Асоциациите могат да подкрепят инициативите Destination, като разпространяват актуална информация до своите членове или като поемат  координаторски ангажимент в една или повече дестинации .

Page generated in 0.0281 seconds.