Tour Operators and Travel Agents

Zapomniałeś hasło?

Destynacje

Travelife wspiera skoordynowane podejście międzynarodowych touroperatorów  i destynacji, służące podniesieniu poziomu zaangażowania w zrównoważony rozwój w destynacjach.

Wspólne inicjatywy touroperatorów, lokalnych samorządów i gestorów bazy noclegowej mogą być bardzo skutecznym sposobem na podniesienie poziomu zaangażowania w zrównoważony rozwój w destynacjach. Badania  pokazują, że 20-30%  hoteli jest zainteresowanych uzyskaniem  certyfikatu, jeśli jest on uznawany i premiowany  przez touroperatorów. 

Inicjatywy w zakresie Destynacji  Travelife  zostały już podjęte we Włoszech, Austrii, Turcji, Egipcie, Tajlandii, Kenii, na Dominikanie i w Brazylii. W każdej z tych destynacji wyznaczono lokalnego koordynatora Travelife , którego zadaniem jest motywowanie i wspieranie lokalnych dostawców usług turystycznych (touroperatorzy turystyki przyjazdowej, hotele, organizatorzy wycieczek) w ich aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie uczestniczący w tej inicjatywie touroperatorzy turystyki wyjazdowej przekazują swoim partnerom w destynacjach informacje o wsparciu, którego mogą udzielić dla podejmowanych inicjatyw oraz o zaplanowanych konferencjach i/lub szkoleniach .Touroperator może zarejestrować się jako uczestnik takich inicjatyw w jednej lub kilku destynacjach.

Stowarzyszenia touroperatorów i biur podróży mogą również wspierać destynacje w ich zrównoważonym rozwoju poprzez udzielanie patronatu, aktywne informowanie i angażowanie swoich członków lub poprzez podjęcie się koordynacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w  jednej lub kilku wybranych destynacjach.

Page generated in 0.0232 seconds.