Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Who can join?

Tūrisma operatori un ceļojumu aģenti

Ceļojumu kompānijas ir Travelife sistēmas centrā, jo tās ir galvenās lēmumu pieņēmējas tūrisma pakalpojumu sniegšanas ķēdē. Lai iesaistītos kā uzņēmums, Jums vajadzētu nozīmēt personu, kas uzņemsies ilgtspējības pārvaldību. Pēc reģistrēšanās ilgtspējīgā tūrisma koordinators varēs piereģistrēt vēl citus darbiniekus. Ceļojumu kompānijām būtu labāk reģistrēties kā Travelife jau reģistrētu asociāciju biedriem. Ja Jūsu asociācija vēl nav iesaistījusies, Jūs varat piereģistrēties arī individuāli. 

Ceļojumu asociācijas

Asociāciju loma ir atbalstīt savus biedrus virzībā uz ilgtspējību. Travelife nodrošinās Jūs ar nepieciešamajiem rīkiem, lai atbalstītu savus biedrus un sniegs Jums individuālus ziņojumus un salīdzinošus novērtējumus par Jūsu biedriem. 

Travelife ir pielāgojams katras asociācijas specifiskajām vajadzībām. Dažas asociācijas saviem biedriem Travelife piedāvā kā ieteicamo, bet ne obligāto sistēmu, citas sagaida atbilstību pamata standartiem. Šodien vairāk nekā 12 asociācijas ir Travelife oficiālie partneri.


Tūristu mītnes

Viesnīcas var gūt labumu no Travelife, iesaistoties Travelife Ilgtspējības sistēmā viesnīcām, kas atbalsta un atalgo Jūsu centienus ilgtspējības jomā un salīdzina Jūsu rādītājus ar citu rādītājiem. 

Lai saņemtu plašāku informāciju, spiediet šeit 

Izglītības iestādes

Izglītības iestādēm Travelife rīki būs noderīgi kā daļa no mācību plāna par ilgtspējīgu tūrismu. Travelife apmācību sertifikāts sniegs Jūsu studentiem priekšrocības darba tirgū. Arvien vairāk ceļojumu kompāniju dod priekšroku darbiniekiem ar pamatzināšanām un izpratni par ilgtspējību un korporatīvās sociālās atbildības principiem. Kā izglītības iestāde Jūs varat mācīt un eksaminēt savus studentus. Tāpat Jums būs pieeja ziņošanas un plānošanas rīkiem, kas sniegs studentiem reālās dzīves pieredzi. 

Studenti

Ja Jūs esat students, Jūs varēsiet iziet Travelife uzņēmumu apmācības un iegūt savu individuālo sertifikātu, kas kvalificēs Jūs strādāt par ceļojumu kompānijas ilgtspējības koordinatoru. Jūs varat piereģistrēties caur savu izglītības iestādi, ja tā ir iesaistījusies Travelife, vai arī individuāli.  

Galamērķi

Galamērķiem ir galvenā loma ilgtspējīga tūrisma attīstībā. Ilgtspējīgākus galamērķus vieglāk ir radīt tad, ja tūrisma operatori, pakalpojumu sniedzēji un vietējās valdības cieši sadarbojas savā starpā. Travelife atbalsta un veicina šādu sadarbību un jau sadarbojas ar Austrijas, Itālijas, Turcijas, Taizemes un Ēģiptes valdību un vietējo biznesa sektoru.  

Galamērķi par saviem ilgtspējības apbalvojumiem var informēt Travelife partneru uzņēmumus, kas meklē ilgtspējīgus galamērķus. Travelife pēc pieprasījuma veic īpašas galamērķu reklāmas kampaņas.

 

Page generated in 0.0427 seconds.