Tour Operators and Travel Agents

ລືມລະຫັດຜ່ານບໍ?

Internship

ຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາຝຶກງານ!

ທຣາເວວໄລຟ໌ ກຳລັງຄົ້ນຫາບຸກຄົນທີ່ທຸ່ມເທກັບວຽກງານ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກັບໂລກແຫ່ງຄວາມຍືນຍົງຂອງອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເດີນທາງ; ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນກັບບົດບາດຂອງຕົນເອງໃນການສ້າງຊ່ອງທາງການເຂົ້າເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ສ້າງທັກສະດ້ານຕ່າງໆ. ໃນຖານະນັກສຶກສາຝຶກງານ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິທີການນໍາເອົາຄວາມຍືນຍົງມາປະຍຸກເຂົ້າກັບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງສຳລັບຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສຳນັກງານທ່ອງທ່ຽວ ເປົ້າໝາຍກໍ່ຄືເພີ່ມໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງປະສົບການລະດັບມືອາຊີບ ເພື່ອກຽມພ້ອມສຳລັບການຈົບການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໄປປະກອບອາຊີບຂອງຕົນເອງ

ຂໍ້ຊັກຖາມ!

 • ທ່ານເປັນນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ (ປີ 3 ຫຼື ປີ 4), ປະລິນຍາໂທ ຫຼື ປະລິນຍາເອກ?
 • ທ່ານກຳລັງຕອງການນຳໃຊ້ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃໝ່ຂອງຕົນເອງຫຼືບໍ່?
 • ທ່ານມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບໃດ? ຫາກສາມາດສື່ສານພາສາອື່ນໆອີກ ແມ່ນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ
 • ທ່ານກຳລັງຕ້ອງການພົບກັບຜູ້ນຳໃນພາກອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານແມ່ນບໍ່?
 • ທ່ານກຳລັງສົງໄສບໍ່ວ່າ ເມື່ອໃດຈະໄດ້ນຳໃຊ້ທັກສະດ້ານຄອມພິວເຕີຂອງຕົນເອງ? ຫຼື ຈະໄດ້ປ່ຽນແປງທັກສະນັ້ນຕອນໃດ?
 • ຖ້າທ່ານຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານັ້ນວ່າ “ແມ່ນ” ? ນີ້ອາດຈະແມ່ນໂອກາດສຳລັບທ່ານ! 


ວຽກປະຈຳວັນຂອງທ່ານຈະເປັນແນວໃດ?

 • ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ
 • ກະກຽມ ແລະ ປະສານງານ ສຳລັບງານໃນລະດັບສາກົນ
 • ຄຸ້ມຄອງພື່ນທີ່ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ປຸກລະດົມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຄົນ (ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ)
 • ສ້າງສາຍສຳພັນແບບມືອາຊີບ ກັບຜູ້ນຳພາກອຸດສາຫະກຳ
 • ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້ປະກອບການທົ່ວໂລກ ໃນການສ້າງແຜນງານຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ທຣາເວວໄລຟ໌
 • ທົບທວນເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານເລື່ອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຍືນຍົງ
 • ຮຽນຮູ້ກັບການທຳງານຢ່າງມີຄວາມສຸກທຸກຂັ້ນຕອນ

ຂອງລາງວັນ:

 • ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຈຳນວນ 300 ຢູ່ໂຣຕໍ່ເດືອນ ລວມທັງໄດ້ຮັບການຄືນເງິນຄ່າເດີນທາງ ສໍາລັບການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດເນເທີແລນ.
 • ຮຽນຮູ້ປະສົບການ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆແບບບໍ່ສິ້ນສຸດ
 • ມ່ວນກັບວັດທະນະທຳອົງກອນທີ່ເປັນມິດ
 • ສ້າງສາຍສຳພັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ສາຍສຳພັນທາງທຸລະກິດ
 • ມີເຄື່ອງດືມ ຊາ ກາເຟ ຟຣີ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກຮັກການດື່ມຮ້ອນໆ ພ້ອມຍັງມີຂອງແຖມນຳອີກ
 • ສ້າງທັກສະການສື່ສານ ແລະ ທັກສະການນຳສະໜີທີ່ດີ

ຈະສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້ຕອນໃດ?

ທ່ານມັກລະດູຮ້ອນແຫ່ງຄວາມສຸກຂອງນະຄອນອຳສເຕີດາມ ຫຼື ດິນແດນມະຫັດສະຈັນແຫ່ງຄວາມໜາວເຢັນ ແມ່ນບໍ່? ພວກເຮົາຕ້ອງການນັກຝຶກງານແບບເຕັມເວລາ Full-time ເປັນໄລຍະຢ່າງໜ້ອຍ 6 ເດືອນ ເລີ່ມງານໃນເດືອນມັງກອນ ຫຼື ເດືອນກໍລະກົດ (ຫາກທ່ານຕ້ອງການແບບ Part-time ແມ່ນສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້) ຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກເລືອກຈະຕ້ອງຍ້າຍໄປອາໄສທີ່ນະຄອນອຳສເຕີດາມ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ ທຣາເວວໄລຟ໌

ຕິດຕໍ່ມາທີ່!

ຫາກທ່ານມີຄວາມສົນໃຈ ກະລຸນາສົ່ງ CV ແລະ  ໜັງສືແຮງຈູງໃຈ ຂອງທ່ານມາທີ່ contact@travelife.info  ການສະໝັກຈະຕ້ອງສຳເລັດກ່ອນການເລີ່ມຝຶກງານຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເດືອນ

See you in our inbox soon! ແລ້ວພົບກັນໃໝ່ໃນກ່ອງຈົດໝາຍຂອງພວກເຮົາ

Page generated in 0.0252 seconds.