Tour Operators and Travel Agents

Zapomněli jste heslo?

Řízení a reporting

Systém řízení Plánování aktivit Reporting a srovnávání


Nástroj pro plánování aktivit je jednoduchou a online podporou vašeho plánování (kdo, co, kdy) a zavádění konkrétních kroků.

Můžete si stanovit vaše cíle, zapojit ty správné lidi a vytvořit časový plán. Po vytvoření plánu získáte jasný přehled vaší cesty k udržitelnosti. Plán aktivit si můžete poté stáhnout v PDF.

Tento nástroj nabízí široké spektrum činností, díky kterému si můžete zvolit právě ty aktivity, které jsou nejvhodnější pro Váš obchod a Vaše dodavatele. Více než 200 činností je rozděleno do tematických skupin, např.:

  • Interní řízení;
  • Řízení dodavatelského řetězce (ubytování, doprava, aktivity);
  • Destinace;
  • Komunikace se zákazníky.

Tyto činnosti a opatření jsou vhodné pro malé i (velmi) velké podniky a vycházejí z toho, co již jiné společnosti úspěšně implementovaly. Pro vaši inspiraci jsou také uvedeny konkrétní příklady toho, jakým způsobem již jiné společnosti dosáhly navrhovaných cílů.


Náš nástroj pro podávání zpráv Vám pomůže zhodnotit a sdělovat Vaše úspěchy v oblasti udržitelného rozvoje.

Online nástroj pro podávání zpráv poskytuje jasný přehled o nejdůležitějších aktivitách a přijatých opatřeních a pracuje v souladu s nástrojem pro plánování aktivit.

Subjekty cestovního ruchu si mohou vytvořit interní zprávu o udržitelnosti nebo externí zprávu pro svou asociaci a/nebo pro Travelife. Takto také mohou asociace subjektů cestovního ruchu monitorovat postup svých členů a srovnávat je mezi sebou nebo s jinými asociacemi.

Nástroj pro podávání zpráv vám umožní získat přehled o vašich výsledcích ve formátu PDF.

Standardy pro reportování jsou v souladu se standardy pro cestovní ruch EMAS III, GRIT a GSTC.


Travelife systém řízení podporuje efektivní zavedení udržitelnosti šesti kroky:

  • Zapojení vašeho podniku, včetně jmenování koordinátora udržitelnosti
  • Základní zhodnocení přístupu k udržitelnosti ve Vaší společnosti
  • Vytvoření a zavedení určité politiky udržitelnosti
  • Vytvoření a zavedení plánu aktivit
  • Podávání zpráv o Vašich aktivitách v oblasti udržitelnosti a Vašich výsledcích

Systém řízení je v souladu s mezinárodními standardy a směrnicemi, jako je EMAS III (the European Eco Management and Audit Scheme), ISO 14001 a mezinárodní směrnice ISO 26000 ke společenské odpovědnosti firem.


6-step

Page generated in 0.0341 seconds.