Tour Operators and Travel Agents

Unohditko salasanasi?

Hallinta & raportointi

HallintajärjestelmäToimenpidesuunnitteluRaportointi ja benchmarking


Travelifen toimenpidesuunnittelutyökalu on helppokäyttöinen verkkosovellus suunnittelun (kuka, mitä, milloin) ja toteutuksen tueksi.

Yritys voi määritellä tavoitteensa, sitouttaa oikeat ihmiset ja luoda aikataulun. Kun suunnitelma on valmis, yritys saa käyttöönsä selkeän yhteenvedon tarvittavista toimenpiteistä. Toimenpidesuunnitelma on ladattavissa PDF-muotoisena.

Työkalu sisältää suuren joukon mitattavia asioita, joista yrityksen on helppo valita itselleen sopivimmat. Yli 200 erilaista toimenpidettä on ryhmitelty selkeiksi kokonaisuuksiksi, esim.:


Yrityksen sisäinen hallinta;
Toimitusketjun hallinta (majoitus, kuljetus, oheispalvelut);
Kohteet;
Asiakasviestintä.

Toimenpiteet soveltuvat niin pienille kuin (erittäin) suurillekin yrityksille ja ne perustuvat muiden alan yritysten kokemuksiin. Mukana on myös kannustavia esimerkkejä onnistuneista toimenpideohjelmista.


Travelife-raportointityökalu tukee yrityksen toimenpiteiden arviointia ja raportoimista.

Internet-pohjainen raportointityökalu antaa selkeän yleiskuvan tärkeimmistä toimenpiteistä ja luvuista. Se toimii yhdessä suunnittelutyökalun kanssa. Matkailuyrityksen voivat luoda sisäisen vastuullisuusraportin, ulkoisen raportin omaa toimialajärjestöään varten ja/tai Travelifen arvioijia varten. Matkailualan järjestöillä on mahdollisuus seurata jäsentensä edistymistä ja pitkän aikavälin kehitystä, suhteessa toisiin yrityksiin tai toisiin järjestöihin.

Raportit on mahdollisuus saada PDF-muodossa.

Raportointistandardit ovat EMAS III -standardin, GRI-yhteiskuntavastuun raportointimallin ja  maailmanlaajuisten kestävän matkailun standardien Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)) mukaiset.


Travelife -hallintajärjestelmä sisältää 6 vaihetta kohti vastuullista matkailua:

1. Organisaation sitouttaminen sekä kestävän matkailun koordinaattorin nimeäminen
2. Yrityksen vastuullisuuden kartoitus
3. Kestävän kehityksen ohjelman luominen;
4. Toimenpideohjelman laatiminen ja käyttöönotto;
5. Toimenpiteiden seuranta;
6. Toimenpiteistä ja kehityksestä raportoiminen.

Hallintajärjestelmä on yhdenmukainen kansainvälisten standardien ja toimintaohjeiden kanssa, esimerkkeinä EMAS III -järjestelmä (the European Eco Management and Audit Scheme), ISO 14001 -ympäristöjärjestelmiä koskeva standardi ja kansainvälinen ISO 26000 -toimintaohjeet yritysvastuusta.

Page generated in 0.029 seconds.