Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Pārvaldība un ziņošana

Pārvaldības sistēma Darbības plānošana Ziņošana


Travelife darbības plānošanas rīks ir vienkāršs tiešsaistes rīks, kas palīdz plānot (kurš, kas, kad) un īstenot konkrētas darbības.

Jūs varat formulēt savus mērķus, iesaistīt īstos cilvēkus un izveidot grafiku. Kad būsiet to izdarījis, Jūs skaidri varēsiet redzēt savu ceļu uz ilgtspējību. Darbības plānu varēsiet lejupielādēt PDF formātā.

Lai gan rīks piedāvā daudz dažādus rādītājus, Jūs varat izvēlēties darbības, kas atbilst Jūsu biznesa darbībai un pakalpojumu sniedzēju veidam. Vairāk nekā 200 rādītāji ir sagrupēti pēc dažādiem tematiem, piemēram:

 - iekšējā pārvaldība;

- pakalpojumu sniegšanas ķēdes pārvaldība (tūristu mītnes, transports, aktivitātes);
- galamērķi;
- klientu komunikācija.

Rādītāji ir piemēroti maziem kā arī (ļoti) lieliem uzņēmumiem un ir balstīti uz to, ko citas ceļojumu kompānijas jau ir veiksmīgi paveikušas. Lai iedvesmotu Jūs, tiek sniegti konkrēti piemēri kā citi uzņēmumi ir veikuši ieteiktās darbības un sasnieguši noteiktos rādītājus.


Travelife ziņošanas rīks ļauj Jums novērtēt savus sasniegumus ilgtspējības jomā un ziņot par tiem.

Tiešsaistes ziņošanas rīks sniedz skaidru pārskatu pār visnozīmīgākajām darbībām un rādītājiem un darbojas saskaņā ar darbības plānošanas rīku. Ceļojumu kompānijas var izveidot iekšēju ziņojumu par ilgtspējību vai ārēju ziņojumu savai ceļojumu asociācijai un/vai Travelife, lai gūtu atzinību. Tas arī sniedz asociācijām iespēju pārraudzīt savu biedru progresu un novērtēt to sniegumu laika gaitā, salīdzinot tos vienu ar otru vai ar citas asociācijas biedriem.

Ziņošanas rīks ļauj informēt citus par Jūsu sasniegumiem ilgtspējības jomā, izprintējot tos no PDF formāta faila.

Ziņošanas standarti atbilst EMAS III tūrisma nozares specifiskajiem standartiem, Globālās ziņošanas iniciatīvas Pielikumam par tūrismu un Globālās ilgtspējīga tūrisma padomes kritērijiem.


Travelife pārvaldības sistēma veicina efektīvu ilgtspējības ieviešanu ar sešu soļu palīdzību:

1. Uzņēmuma iesaistīšana, tai skaitā ilgtspējības koordinatora nozīmēšana;
2. Sākotnēja Jūsu uzņēmuma ilgtspējības aspektu novērtēšana;
3. Ilgtspējības politikas izstrāde un īstenošana;
4. Darbības plāna izstrāde un īstenošana;
5. Darbības plāna pārraudzīšana;
6. Ziņošana par ilgtspējīgām darbībām un sasniegumiem.

Pārvaldības sistēma ir radīta saskaņā ar starptautiskiem standartiem un vadlīnijām, piemēram EMAS III (Eiropas Vides vadības un audita sistēma), ISO 14001 vides pārvaldības sistēmu un ISO 26000 korporatīvās sociālās atbildības vadlīnijām.


6-step

Page generated in 0.0209 seconds.