Tour Operators and Travel Agents

Wachtwoord vergeten?

Management & Rapportage

ManagementActieplanRapportage en Benchmarking


De actieplanning-tool is een eenvoudig online systeem dat het plannen (wie, wat, wanneer) en implementeren van concrete maatregelen ondersteunt.

U kunt er uw doelstellingen mee formuleren, de juiste personen mee inschakelen en een tijdsplan mee opstellen. Is het actieplan compleet, dan hebt u een duidelijk overzicht van de stappen naar een duurzaam management en de certificering. Het actieplan kunt u als Pdf-document downloaden. 

Met de suggesties en stappen in de actieplanning kunt u zelf bepalen waarop u zich moet focussen om de duurzaamheid van uw bedrijf te verbeteren en welke activiteiten het best bij uw bedrijf passen. De acties kunnen in elke reisorganisatie, van elke omvang, worden toegepast en zijn gebaseerd op wat andere reisorganisaties al met succes hebben uitgevoerd. De ruim 200 acties staan gegroepeerd onder verschillende thema’s, zoals:

  • Intern management;
  • Ketenmanagement (accommodaties, transport, activiteiten);
  • Bestemmingen;
  • Klantencommunicatie.


Met de Travelife-rapportagetool kunt u online in- en extern rapporteren over uw duurzaamheidprestaties.

De tool geeft een overzicht van de meest relevante ‘Best Practices’ (stappen en maatregelen) en loopt synchroon met de actieplanning-tool. Ook kunt u er een intern duurzaamheidrapport mee publiceren door middel van een Pdf-document.

Aanvullend kunt u met deze tool een extern document bij de ANVR indienen, zodat men daar inzicht krijgt in uw DTO-beleid en de voortgang daarvan in uw organisatie. Daarmee stelt u de ANVR tevens in staat om een vergelijking te maken tussen bepaalde periodes van de leden onderling en met andere (internationale) brancheorganisaties.


Het Travelife-programma ondersteunt de integratie van duurzaamheid in uw bedrijf in 6 stappen:

  1. Het aanstellen van een DTO-coördinator;
  2. De basiswaardering van duurzame aspecten in uw bedrijf;
  3. Het ontwikkelen en implementeren van een duurzaam bedrijfsbeleid;
  4. Het ontwikkelen en implementeren van een actieplan;
  5. Het monitoren van dit actieplan;
  6. De rapportage over de duurzaamheidactiviteiten. 

Het managementsysteem is gebaseerd op de methodiek voor toeristische ondernemingen, zoals die is ontwikkeld door UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties. Ook is het systeem geharmoniseerd met internationale Europese en ISO-standaarden.

Page generated in 0.0233 seconds.