Tour Operators and Travel Agents

Zapomniałeś hasło?

Zarządzanie i raportowanie

Zarządzanie Planowanie Działań Raportowanie i benchmarking


Narzędzie do planowania działań Travelife jest prostym narzędziem on- line  pomagającym w planowaniu (kto, gdzie, kiedy) i wdrażaniu konkretnych działań.

Możecie  sformułować swoje cele, zaangażować odpowiednich ludzi i stworzyć harmonogram działań. Po zrobieniu tego będziecie mieć  jasny obraz Waszej drogi w kierunku zrównoważonego rozwoju. Plan działania można pobrać w formacie PDF.
Chociaż narzędzie to oferuje szeroki zakres kryteriów,  możecie wybrać te działania, które pasują do Waszej działalności biznesowej  i rodzaju dostawców. Ponad 200 kryteriów jest  pogrupowanych  w  grupy tematyczne, takie jak:

  • Zarządzanie wewnętrzne;
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw (zakwaterowanie, transport, atrakcje turystyczne);
  • Destynacje;
  • Komunikacja z klientami.

Kryteria są odpowiednie dla małych, jak i (bardzo) dużych firm i są oparte na tym, co inne biura podróży już z powodzeniem wdrożyły. Aby Was zainspirować, podano konkretne przykłady  jak inne przedsiębiorstwa spełniły kryteria i osiągnęły sugerowane wskaźniki.


Narzędzie do raportowania Travelife pomoże Wam w ocenie i raportowaniu osiągnięć zrównoważonego rozwoju.

Narzędzie do raportowania on- line pozwala na przegląd kryteriów i podjętych  działań w oparciu o taki sam schemat jak w narzędziu do planowania działań. Firmy turystyczne mogą stworzyć swój wewnętrzny raport zrównoważonego rozwoju, lub raport zewnętrzny dla swojego stowarzyszenia branżowego i / lub Travelife. To daje stowarzyszeniom możliwość monitorowania postępów swoich członków oraz do okresowej analizy porównawczej, między przedsiębiorstwami lub stowarzyszeniami.

Narzędzie do raportowania pozwala na komunikowanie osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju w formie raportu wydrukowanego w  PDF.

Standardy raportowania są zgodne ze standardami  EMAS III dla sektora turystyki, Global Reporting Initiative dla turystyki oraz z Globalnymi Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju Turystyki (GSTC).


System Travelife zapewnia efektywne wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju w 6 krokach:

1. Zaangażowanie firmy i wyznaczenie koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju;

2. Ocena bazowa zrównoważonych aspektów w działalności przedsiębiorstwa;

3. Opracowanie i wdrożenie zrównoważonej strategii działania;

4. Opracowanie I wdrożenie planu działań;

5. Monitorowanie planu działań;

6. Raportowanie zrównoważonych działań I osiągniętych celów.System zarządzania opiera się na międzynarodowych standardach I wytycznych takich jak EMAS III (Europejski System Eko-zarządzania i Audytu), system zarządzania środowiskowego ISO 14001,  międzynarodowe wytyczne dla Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu ISO 26000.

6-step

Page generated in 0.0613 seconds.