Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Upravljanje i izveštavanje

Sistem upravljanja Akciono planiranjeIzveštavanje


Travelife alati za akciono planiranje su jednostavni za upotrebu online alati, koji podržavaju Vaše planiranje (ko, šta,kada) i implementaciju konkretnih radnji.

Možete formulisati Vaše ciljeve, angažovati prave ljude i kreirati vremenski plan. Po završetku imaćete kompletan pregled Vašeg puta ka održivosti. Plan Vaših radnji se može preuzeti u PDF formatu.

Dok alati pružaju širok raspon merenja u mogućnosti ste da odaberete  radnje koje su usklađene sa Vašim poslovnim aktivnostima i vrstom dobavljača. Preko 200 merenja je grupisano pod različitim temama, kao što su:

  • Unutrašnje upravljanje
  • Upravljanje lancem nabavke (smeštaj, prevoz, aktivnosti);
  • Destinacije;
  • Komunikacija s kupcima.

Merenja su prikladna za male kao i (jako) velike kompanije i temelje se na  onome što su druge kompanije već uspešno implementirale. Kao inspiracija predstavljeni su  konkretni primeri kako su druge kompanije ostvarile predložene radnje i merenja.


Travelife alati za izveštavanje Vas podržavaju u evaluaciji i izveštavanju o Vašim postignućima održivosti.

Alati za online izveštavanja pružaju jasan pregled najrelevantnijih radnji i merenja te su u skladu s alatom za akciono planiranje. Turističke kompanije mogu kreirati interni izveštaj o održivosti, ili eksterni izveštaj za svoja profesionalna udruženja i/ili  Travelife za priznanje. To takođe puža udruženjima mogućnost nadgledanja napretka njihovih članova i sistemsko vrednovanje članova tokom određeng perioda, te upoređivanje jednih sa drugima ili sa drugim udruženjima.

Taj alat za izveštavanje takođe podržava komunikaciju postignuća u održivosti u obliku PDF izveštaja koji se može ispisati.

Standardi izveštavanja su u skladu sa EMAS III specifičnim standardima za turistički sektor, Turistički dodatak na Inicijativu Globalnog Izveštavanja i Globalnih kriterijuma održivog turizma (GSTC).


Sistemsko upravljanje Travelife-a podržava delotvornu integraciju održivosti  u 6 koraka:

1.Angažovanje Vaše kompanije, uključujući i imenovanje koordinatora za održivost

2.Osnovna procena aspekata održivosti u Vašoj kompaniji

3.Razvoj i implementacija održive politike

4.Razvoj i implementacija akcionog plana

5.Nadgledanje planiranih radnji

6.Izveštavanje održivih aktivnosti i postignuća

Sistem upravljanja je u skladu sa međunarodnim standardima i smernicama kao što su EMAS III (Šema upravljanja okolinom i njeno ocenjivanje), ISO 14001 Sistem upravljanja okolinom i ISO 26000 Uputstva o društvenoj odgovornosti.

6-step

Page generated in 0.0316 seconds.