Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Styrning och rapportering

StyrsystemUtarbeta en handlingsplanAvrapportering


Travelifes verktyg för handlingsplaner är ett enkelt online-verktyg för att stötta planen (vem, vad, när) och implementera konkreta aktiviteter.

Företaget fastställer sina mål, engagerar de rätta personerna och sätter upp en tidsplan. När den är klar har företaget en klar bild av vägen mot hållbarhet. Handlingsplanen kan laddas ner som en PDF-fil.

Verktyget erbjuder en rad olika måttenheter, kan välja åtgärder som passar  företagets inriktning och leverantörer. Det finns över 200 åtgärder som är grupperade i olika områden:

  • Intern styrning
  • Leverantörsstyrning (inkvartering, transport, aktiviteter)
  • Destinationer
  • Kundkommunikation

Åtgärderna passar både små och  stora företag och är baserade på vad andra reseföretag redan framgångsrikt implementerat. För att få inspiration finns konkreta exempel på vilka åtgärder och resultat andra företag uppnått.


Travelifes rapporteringsverktyg används för att utvärdera och rapportera hållbara resultat.

Rapporteringsverktyget finns online och ger en klar överblick över de mest relevanta åtgärderna och mål. Reseföretag kan skapa en intern hållbarhetsrapport eller en extern rapport för sina intressenter (t.ex. branschorganisationer) och/eller Travelife  för att få en återbekräftelse. Det ger intressenterna möjlighet att  ta del av sina medlemmars framgång och att jämföra dem med varandra eller med andra branschorganisationer.

Rapporteringsverktyget finns som ett pdf-dokument och är till god hjälp när man ska informera om hållbarhetsresultaten.

Standarder för rapporteringen motsvarar EMAS III standarder för turismsektorn, Global Reporting Initiative (GRI) och Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC).


Travelifes styrningssystem  består av sex  steg för  implementering av hållbarhet:

  • Anmäl ditt företag och utnämn en hållbarhetskoordinator.
  • Gör en grundläggande utvärdering av nuvarande hållbara aspekter i ditt företag.
  • Utveckla och implementera en hållbar policy.
  • Utveckla och implementera en handlingsplan.
  • Utvärdera, och eventuellt revidera, handlingsplanen.
  • Rapportera aktiviteter och prestationer.

Styrningssystemet överensstämmer med internationella standarder och riktlinjer som EMAS III (EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning), ISO 14001 för miljöstyrning och de internationella riktlinjerna för CSR, ISO 26000.


6-step

Page generated in 0.0231 seconds.