Tour Operators and Travel Agents

Parolanızı mı unuttunuz?

Yonetim ve Rapor

Yonetim Eylem PlanlamasıRapor yapma


Travelife eylem planlama aracı, somut eylemlerin planlaması (kim, ne, ne zaman) ve uygulamasını destekleyen kolay bir çevrimiçi araçtır. 

Bu sayede hedeflerinizi açık bir şekilde belirleyebilir, doğru insanları dahil edebilir ve bir zaman planlaması oluşturabilirsiniz. Bunu tamamladıktan sonra sürdürülebilirliğe giden yolunuza dair net bir görünüm ortaya çıkacaktır. Eylem planını PDF olarak da indirmeniz mümkündür.

Bu araç size geniş yelpazede önlemler sunarken, şirket faaliyetleriniz ve tedarikçilerinizin türüne en uygun olanları seçme şansınız bulunmaktadır. 200’den fazla önlem aşağıdaki şekilde farklı temalar altında gruplanmıştır:

- İç yönetim;

- Tedarik Zinciri yönetimi (konaklama, ulaşım, faaliyetler);

- Destinasyonlar;

- Müşterilerle İletişim.

Bu önlemler, küçük olduğu kadar (çok) büyük şirketler için de uygun olup diğer seyahat şirketlerinin başarıyla gerçekleştiği uygulamalara dayanmaktadır. Size ilham vermek için diğer şirketlerin önerilen eylem ve önlemleri nasıl başarıyla yerine getirdiğine dair somut örnekler sunulmaktadır.


Travelife raporlama aracı size sürdürülebilirlik başarılarınızı değerlendirip raporlamanız için desteklemektedir. 

Çevrimiçi raporlama aracı sizinle en alakalı eylem ve ölçümler konusunda net bir görünüm ortaya koymaktadır, eylem planlaması aracıyla da uyumludur. Bu sayede seyahat şirketleri bir iç sürdürülebilirlik raporu ya da seyahat birlikleri ve/veya tanınma için Travelife’a yönelik bir dış rapor oluşturabilmektedir. Bu da birliklere üyelerinin gelişimini izleyip zaman, diğer üyeler ve diğer birliklerle karşılaştırmalı değerlendirmelerini yapma şansı sunmaktadır.

Raporlama aracı, sürdürülebilirlik başarılarınızı yazdırılabilir bir PDF raporu ile anlatmanızı da desteklemektedir.

Raporlama standartları turizm sektörüne özel EMAS III standartları, Küresel Raporlama İnisiyatifi turizm eki ve Küresel Sürdürülebilir Turizm Kriterleri (GSTC) ile de uyumludur.


Travelife yönetim sistemi 6 aşamada sürdürülebilirliğin etkin entegrasyonunu desteklemektedir: 

1. Şirketinizi dahil etme, bir Sürdürülebilirlik koordinatörü belirleme;

2. Şirketinizde sürdürülebilirlik konularına ilişkin temel bir değerlendirme yapma;

3. Bir sürdürülebilirlik politikası geliştirip uygulama;

4. Bir eylem planı geliştirip uygulama;

5. Eylem planını izleme;

6. Sürdürülebilirlik faaliyetleri ve başarılarını raporlama.


Yönetim sistemi, EMAS III (Avrupa Eko Yönetim ve Denetim Programı; ISO14001 çevre yönetim sistemi ve uluslararası ISO 26000 Kurumsal Sosyal Sorumluluk rehberleri) gibi uluslararası standart ve rehberlerle uyumludur. 

Page generated in 0.029 seconds.