Tour Operators and Travel Agents

Zapomniałeś hasło?

Projekty

 

Travelife zyskuje poparcie coraz większej liczby rządów i organizacji na rzecz rozwoju w celu rozpowszechnienia metodologii w Europie i na innych kontynentach.

Obecnie Unia Europejska wspiera Travelife za pośrednictwem Programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji - w projekcie TOUR CSR. Aby uzyskać więcej informacji , kliknij zakładki po prawej stronie.  

 

This project has been funded with support from the European Commission.  This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Page generated in 0.0539 seconds.