Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Projekt

Travelife utvecklades med finansiellt stöd från EU under EU:s LIFE Environment project, ”Tour-Link” (2004-2007). 

Idag stödjs Travelife av ett växande antal regeringar och utvecklingsorganisationer för att sprida metoden över Europa och andra kontinenter.

För närvarande stödjs Travelife av EU genom dess Eco-Innovation programme INTOUR som syftar till att sprida Travelife till fjorton europeiska länder. Om du vill läsa mer kan du klicka på flikarna till höger. 


EACI-Eco Innovation

This project is co-funded by the European Union within the CIP Eco-Innovation initiative of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).

Page generated in 0.0255 seconds.