Tour Operators and Travel Agents

Wachtwoord vergeten?

Standaard & Criteria

AchtergrondDuurzaamheidthema’sRapportage onderwerpenCriteria


De Travelife-standaard omvat alle actuele duurzaamheidthema’s:

 • Energie-efficiëntie en –besparing;
 • Water- en afvalmanagement;
 • Klimaat en uitstoot broeikasgassen;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Mensenrechten;
 • Biodiversiteit;
 • Culturele impact;
 • Gezondheid en veiligheid;
 • ‘Fair Business’-praktijken;
 • Consumentenbescherming.


De meer dan 200 Travelife-criteria en –maatregelen omvatten alle relevante managementverantwoordelijkheden van een reisorganisatie.

Algemene bedrijfsvoering

 • Duurzaamheidmanagement
 • Wettelijke verplichtingen
 • Eerlijke handelspraktijken

Kantoor- en retailactiviteiten

 • Arbeidsomstandigheden en mensenrechten
 • Integratie in de gemeenschap

Milieu

 • Inkoop
 • Water
 • Energie
 • Afval
 • Training en bewustmaking

Ketenmanagement

 • Transport
 • Accommodaties
 • Excursies en activiteiten
 • Lokale partners en vertegenwoordigers
 • Gidsen en reisleiding
 • Bestemmingen

Klanten

 • Bewustmaking en motivering
 • Klantenrechten


0. Company characteristics
 15%
 3%
 80%
3%
97%
 • 1-2   
 •     
  Sustainability coordinator
      
  General manager/CEO
 • 3-8   
 •     
  Legal body
      
  Ownership structure
      
  Participations
      
  Internal structure and branches
      
  Significant changes
      
  Awards
 • 9-11   
 •     
  Scope
      
  Scope changes
      
  Measurement changes
 • 12-20   
 •     
  Nature of business
      
  Brands (within the scope of the certification)
      
  Key business segments / brands
      
  Contracted suppliers
      
  Sensitive activity types
      
  Passenger number
      
  Tourism types
      
  Target groups
      
  Destinations
 • 21-23   
 •     
  Offices
      
  Retail outlets
      
  Other buildings
 • 24-25   
 •     
  Number of employees
      
  Categories and gender
 • 26   
 •     
  Brands under Travelife scope

1. Duurzaamheidsmanagement en wettelijke naleving
 43%
 10%
 46%
6%
3%
3%
88%
 • 1-5   Unread remarks
 •     
  Duurzaam Toerisme coördinator
      
  Management integratie
      
  Toegewezen middelen
      
  Mission statement
      
  Training Duurzaam Toerisme coördinator / team
 • 6-7   
 •     
  Samenwerking
      
  Donaties
 • 8-9   
 •     
  Overzicht zakenpartners/leveranciers
      
  Basiswaardering
 • 10-11   
 •     
  Duurzaamheidsbeleid
      
  Communicatie
 • 12-14   
 •     
  Actieplan
      
  Betrokkenheid medewerkers
      
  Product developers / contract managers
 • 15-19   
 •     
  Monitoring en evaluatie
      
  Corrigerende maatregelen
      
  Communicatie personeel
      
  Archief
      
  Prestaties filiaal /merken
 • 20-23   
 •     
  Management rapportage
      
  Travelife rapportage
      
  Openbaar rapport
      
  Duurzaamheid en PR
 • 24-30   
 •     
  Overzicht juridische vereisten
      
  Voldoen aan wet- en regelgeving
      
  Beroepscode
      
  Corruptie
      
  Politiek engagement
      
  Eerlijke mededinging
      
  Overtredingen

2. Intern beheer: sociaal beleid en mensenrechten
 76%
 9%
 14%
4%
4%
4%
88%
 • 1-18   
 •     
  Vakbond lidmaatschap
      
  Collectieve arbeidsovereenkomst
      
  Niet vrijwillige arbeid
      
  Formeel contract
      
  Minimum loon
      
  Overuren
      
  Ziektekosten verzekering
      
  Zwangerschap
      
  Liability Insurance
      
  Vakantie
      
  Gezondheid en veiligheid
      
  Geen discriminatie
      
  Kinderarbeid
      
  Klachtenprocedure
      
  Representatie
      
  Documentatie disciplinaire procedures
      
  Toegang personen met lichamelijke beperking
      
  Meting personeelstevredenheid
 • 19-21   
 •     
  Gezondheid en veiligheid
      
  Training en onderwijs
      
  Stageplaatsen

3. Intern beheer: milieu en gemeenschapsrelaties
 26%
 73%
100%
 • 1-10   
 •     
  Reductie van gebruiksartikelen
      
  Duurzame inkoop
      
  Kantoorpapier; type
      
  Kantoorpapier; print
      
  Gecertificeerde koffie en thee
      
  Bulk inkoop
      
  Catering
      
  Local goods and services
      
  Kado's
      
  Schoonmaakmiddelen
 • 11-13   
 •     
  Drukwerk bedrijf
      
  Papier
      
  Efficiënt brochure gebruik
 • 14-21   
 •     
  Energiebesparingsbeleid
      
  Energiegebruik en -bronnen
      
  Duurzame energie
      
  Energie-efficiënte verlichting
      
  Switch-off beleid
      
  Verlichting switch-off beleid
      
  Energie zuinige apparatuur
      
  Energie besparende stand
 • 22-24   
 •     
  Waterbesparing
      
  Water herkomst
      
  Waterverbruik
 • 25-29   
 •     
  Wetgeving
      
  Afvalvermindering
      
  Hergebruik afval
      
  Toner/inkt
      
  Batterijen
 • 30-32   
 •     
  Afvalwater
      
  Beleid ter vermindering van milieuverontreiniging
      
  Lawaai, licht enz.
 • 33-35   
 •     
  Mobiliteitsbeleid
      
  Dienstreizen - emissies
      
  Incentives
 • 36   
 •     
  Reguliere personeelstraining
 • 37-46   
 •     
  Landgebruik en gebouwen
      
  Locatie en design
      
  Natuurlijke en culturele effecten
      
  Aankoop onroerend goed
      
  Duurzaam ontwerp en (ver)bouw
      
  Inheemse soorten
      
  Overleg met gemeenschap
      
  Gemeenschapsdiensten
      
  Toegang culturele trekpleisters
      
  Lokale elementen

4. Lokale agenten
 100%
100%
 • 1-5   
 •     
  Inventarisatie belangrijkste lokale partners
      
  Communicatie agenten
      
  Contract clausules
      
  Duurzaamheidstraining: motivering
      
  Duurzaamheidsrapportage
 • 6-10   
 •     
  Contracten
      
  Seksuele uitbuiting van kinderen: contractering
      
  Licentie
      
  Arbeidsomstandigheden
      
  Basisinkomen

5. Transport
 100%
100%
 • 1-3   
 •     
  Vervoer naar bestemming
      
  Duurzaam vervoer
      
  Gecertificeerd busvervoer

6. Accommodaties
 16%
 83%
100%
 • 1-8   
 •     
  Duurzaam accommodatie beleid
      
  Communicatie
      
  Gecertificeerde accommodaties
      
  Contract voorwaarden
      
  Verspreiding Best Practices
      
  Deelname training/onderwijs
      
  Collectief actie
      
  Incentives
 • 9-12   
 •     
  Kinder- en dwangarbeid
      
  Seksuele uitbuiting van kinderen: contractering
      
  Basisvoorzieningen lokale gemeenschap
      
  Biodiversiteit

7. Excursies & activiteiten
 100%
100%
 • 1-4   
 •     
  Inventarisatie gevoelige excursies in bestemmingen
      
  Duurzaam excursie beleid
      
  Communicatie leveranciers
      
  Gecertificeerde excursies
 • 5-10   
 •     
  Wilde dieren in gevangenschap
      
  Vissen en jagen
      
  Interactie met wilde dieren
      
  Bekwame gidsen
      
  Ondersteuning lokale gemeenschap
      
  Ondersteuning milieu- en natuurbescherming

8. Reisleiding, hosts en gidsen
 14%
 85%
100%
 • 1-7   
 •     
  Voorkeur lokaal personeel
      
  Arbeidsvoorwaarden
      
  Basisinkomen
      
  Training en educatie
      
  Duurzaam Toerisme beleid
      
  Informatie gasten
      
  Seksuele uitbuiting van kinderen: personeelstraining

9. Bestemmingen
 100%
100%
 • 1-2   
 •     
  Duurzame bestemmingen
      
  Internationale sancties
 • 3-4   
 •     
  Behoud biodiversiteit
      
  Verboden souvenirs

10. Klantencommunicatie en bescherming
 10%
 90%
100%
 • 1-8   
 •     
  Privacy klant
      
  Marketing & Adverteren
      
  Productinformatie
      
  Bestemmingsinformatie
      
  CO2 compensatie informatie
      
  Indicatie duurzame accommodaties/excursies
      
  Duurzaamheid in reisadvies
      
  Duurzaamheid verplichtingen
 • 9-17   
 •     
  Bestemmingsinformatie en interpretatie
      
  Duurzaamheid informatie
      
  Gezondheid en veiligheid
      
  Contact persoon bestemming
      
  Noodgevallen
      
  Seksuele uitbuiting
      
  Illegale souvenirs
      
  Lokale diensten
      
  Duurzaam lokaal vervoer
 • 18-20   
 •     
  Klanttevredenheid
      
  Duurzaamheid en klanttevredenheid
      
  Klachten


De Travelife-certificeringstandaard integreert management- met prestatiecriteria.

Het is gebaseerd op leidende internationale duurzaamheid- en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-standaards en –richtlijnen:

 • EMAS III – The EU Eco Management and Audit System;
 • ISO 14001 – Environmental management;
 • ISO 26000 – Corporate Social Responsibility Guidelines and principles;
 • GRI – Global Reporting Initiative, tourism supplement;
 • GSTC – Global Sustainable Tourism Criteria;
 • OECD – Guidelines for multinational enterprises;
 • UNEP – Tour operators’ Initiative company and supply chain manuals.
Page generated in 37.6085 seconds.