Tour Operators and Travel Agents

Unohditko salasanasi?

Standardit ja kriteerit

International standard Kestävän matkailun teemat RaportointialueetTravelife criteria


Standardi auttaa yritystä hallinnoimaan vastuullisuuden koko aluetta (GSTC-kriteereihin perustuen) ja yhteiskuntavastuun (ISO 26000) teemoja.

 • Energiatehokkuus ja säästäminen
 • Vesi- ja jätehuolto
 • Kasvihuonepäästöt
 • Työsuojelu
 • Ihmisoikeudet
 • Yhdyskuntasuhteet
 • Ekosysteemin suojelu
 • Kulttuuriset vaikutukset
 • Terveys ja turvallisuus
 • Reilun liiketoiminnan säännöt
 • Kuluttajansuoja


Travelifen yli 200 arviointikriteeriä kattavat kaikki matkailualan yrityksen tärkeimmät toiminnot.

Yleishallinto

Vastuullisuuden hallinta

Lainsäädännölliset vaatimukset

Reilu liiketoiminta

Toimisto ja myyntitoimisto

 • Työsuojelu ja ihmisoikeudet (toimisto ja myyntitoimisto)
 • Yhdyskuntasuhteet
 • Ympäristö (toimisto ja myyntitoimisto)
 • Hankinta
 • Vesi
 • Energia
 • Jäte
 • Koulutus

 

Hankintaketjun hallinta

 • Kuljetus
 • Majoitukset
 • Retket ja aktiviteetit
 • Paikalliset kumppanit ja edustajat
 • Oppaat & matkanjohtajat
 • Kohteet

Asiakkaat

 • Tietoisuuden herättäminen ja motivointi
 • Kuluttajansuoja


Travelife criteria


Travelife-sertifiointistandardi antaa matkailualan yritykselle kaikki standardit "yhdeltä luukulta". Standardi sisältää sekä hallinta- että arviointikriteerit ja perustuu johtaviin kansainvälisiin vastuullisuuden ja yritysvastuun kriteereihin ja toimintaohjeisiin:

 • EMAS III  - The EU Eco Management and Audit Scheme (EU:n ympäristöjärjestelmä) 
 • ISO 14001   - Ympäristöasioiden hallinta
 • UNEP  - YK:n ympäristöohjelma
 • GRI  - Kansainvälinen ohje yhteiskuntavastuun raportille, matkailuosuus.
 • GSTC  - Maailmanlaajuiset kestävän matkailun kriteerit
 • OECD   - Toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
 • ISO 26000  - Yhteiskuntavastuun toimintaohjeet ja pääperiaatteet
Page generated in 0.0574 seconds.