Tour Operators and Travel Agents

Zapomněli jste heslo?

Principy Travelife

Metodika a nástroje Travelife jsou vyvinuty v úzké spolupráci s obchodní sférou. Zohledňují tak aktuální vývoj i poznatky z jiných oblastí. Travelife je založen na následujících principech:

 • Transparentní, umožňující srovnávání a spolehlivý: jednotný systém pro firmy v cestovním ruchu, který se skládá z jedné společné sestavy standardů a procesů, čímž zaručuje ucelenost a porovnatelnost auditů a umožňuje srovnávání napříč oborem.
 • Obsáhlý: použitelný v malých i (velmi) velkých společnostech, zahrnuje firmy včetně incomingových a outgoingových cestovních kanceláří a prodejců.
 • Mezinárodní: celosvětová dostupnost online nástrojů v několika jazycích.
 • Orientovaný na rozvoj: krok za krokem pomáhá společnostem a jejich dodavatelům zavádět standardy Travelife.
 • Založený na znalostech: Travelife zahrnuje i výuku, aby tak rozvíjel znalosti a dovednosti subjektů cestovního ruchu, ubytovacích zařízení, pořadatelů výletů a aktivit i spotřebitelů.
 • Orientovaný na dodavatelský řetězec: Travelife zohledňuje celý dodavatelský řetězec podniků v cestovním ruchu, včetně dopravců, ubytovacích zařízení a pořadatelů výletů. Nabízí snadné nástroje pro zhodnocení, vedení, sdílení a informování, jak snahy o udržitelnost u dodavatelů pokračují.
 • Účinný: společná databáze dodavatelů je výhodná, zabraňuje duplikování auditů. Údaje jsou sdíleny mezi účastníky.
 • Jednotná prezentace: společná loga a materiály pro uveřejnění v propagačních materiálech daného subjektu cestovního ruchu.
 • Realistický a praktický: kritéria a aktivity jsou založeny na tom, co podniky mohou reálně zvládnout.
 • Trojí zodpovědnost: Travelife spojuje všechna témata udržitelnosti – životní prostředí, společenskou odpovědnost a ekonomickou prosperitu.
 • Na vysoké úrovni: Travelife zahrnuje hlavní celosvětové standardy a směrnice: EMAS III (včetně doporučení pro cestovní ruch), ISO 14001, ISO 26001, Global Reporting Initiative, standardy OECD pro nadnárodní společnosti a Global Sustainable Tourism Standard – světový standard pro udržitelný cestovní ruch.
 • Společně vytvářený: Travelife umožňuje zapojení všech zainteresovaných osob a destinací. Standardy jsou podporovány a vyvíjeny s obchodníky, nevládními organizacemi a orgány státní správy.
 • Neziskový: Travelife funguje na podstatě řízení nákladů, veškeré příjmy jsou použity k vedení a zlepšování tohoto systému a nástrojů.
Page generated in 0.0681 seconds.