Tour Operators and Travel Agents

Unohditko salasanasi?

Travelifen pääperiaatteet

Travelife on kehitetty läheisessä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja se huomioi viimeisimmän tiedon sekä muilta toimialoilta saadut kokemukset.

Travelife on suunniteltu seuraavien pääperiaatteiden mukaiseksi:

 • Läpinäkyvä, vertailtava ja vastuullinen: matkailuyrityksille käytetään yhtä yhtenäistä järjestelmää, samoja standardeja ja samoja käyttöönottomenetelmiä. Tämä takaa helpon ja luotettavan vertailtavuuden koko alalla.
 • Alan laajuinen : samat standardit koskevat sekä pieniä että (hyvin) suuria yrityksiä, samoin kuin erilaisia yrityksiä: inbound, outbound ja matkatoimistot.
 • Kansainvälinen: työkalut ovat saatavilla maailmanlaajuisesti ja useilla eri kielillä.
 • Kehittävä: asteittaiset ohjeet, jotka auttavat alan yrityksiä ja niiden toimittajia ottamaan Travelifen käyttöön vaiheittain.
 • Tietoon perustuva: Travelife yhdistää oppimisen ja kehittää matkatoimistojen, majoitusliikkeiden, ohjelmapalveluyritysten ja kuluttajien tietoa ja taitoja vastuullisessa matkailussa.
 • Hankintaketju: huomioi matkanjärjestäjien hankintaketjun, mm. kuljetusliikkeet, majoituspalvelut ja retkijärjestäjät. Tarjoaa helppoja työkaluja toimittajien vastuullisuuden arviointiin, hallintaan, jakamiseen ja siitä kertomiseen.
 • Tehokas:  yhteinen tietokanta tuottajista luo tehokkuutta ja ehkäisee turhia auditointeja. Järjestelmään kuuluvat yritykset jakavat tietoa keskenään.
 • Yhtenäinen viestintä: koko toimialalla käytössä olevat logot ja viestit, joita voidaan käyttää markkinointimateriaalissa.
 • Realistinen ja käytännöllinen: kriteerit ja toimenpiteet perustuvat siihen, mitä matkailualan yritykset voivat tehdä ja tekevät.
 • Kolme tulosta: kaikki vastuullisuuden osatekijät ovat mukana: ympäristökysymykset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset.
 • Viimeisin tieto: Yhdistää maailmanlaajuisesti tärkeät laatustandardit ja toimintaohjeet: EMAS III (sis. matkailualan viitedokumentit), ISO 14001, ISO 26001, Global Reporting Initiative, OECD:n  monikansallisia yrityksiä koskeva standardi ja maailmanlaajuiset kestävän matkailun standardit (GSTC). 
 • Yhteistyö Travelife edistää tärkeiden sidosryhmien ja matkakohteiden osallistumista kestävän matkailun kehittämiseen. Sen standardeja tukee ja niiden kehitykseen osallistuu yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja viranomaisia.
 • Voittoa tavoittelematon: Travelife toimii kustannuspohjalta, kaikki sen saamat tulot käytetään järjestelmän ja työkalujen hallinnointiin ja kehittämiseen.
Page generated in 0.0237 seconds.