Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Travelife principi

Travelife tika veidots ciešā sadarbībā ar tūrisma biznesa nozari, ņemot vērā nesenos jaunumus un mācības, kuras guvuši citas biznesa nozares.

Travelife tika radīts atbilstoši šādiem principiem:

 • Caurspīdīgs, salīdzināms un saprotams: vienota sistēma ceļojumu kompānijām ar kopīgiem standartiem un īstenošanas procesu, nodrošinot pārbaužu konsekvenci un salīdzināmību un ļaujot veikt salīdzinošu novērtēšanu visas nozares ietvaros.
 • Pielietojams visā nozarē: piemērots gan mazām, gan (ļoti) lielām kompānijām un aptver visu veidu ceļojumu kompānijas, ieskaitot ienākošā un izejošā tūrisma kompānijas, kā arī maza apgrozījuma ceļojumu kompānijas.
 • Starptautisks: visā pasaulē pieejami tiešsaistes rīki vairākās valodās.
 • Vērsts uz attīstību: "soli pa solim" pieeja, lai palīdzētu kompānijām un to pakalpojumu sniedzējiem pakāpeniski īstenot Travelife standartus.
 • Balstīts uz zināšanām: Travelife ietver mācību procesu, lai attīstītu zināšanas un prasmes par ceļojumu kompānijām, tūristu mītnēm, aktivitāšu un ekskursiju organizētājiem un patērētājiem.
 • Vērsts uz pakalpojumu sniegšanas ķēdi: ņem vērā ceļojumu kompāniju pakalpojumu sniegšanas ķēdi, ieskaitot transportu, tūristu izmitināšanas vietas un ekskursiju organizētājus. Piedāvā vienkāršus rīkus, ar kuriem novērtēt un pārvaldīt pakalpojumu sniedzēju darbu, kā arī dalīties pieredzē un informēt par to citus.
 • Efektīvs: kopīga pakalpojumu sniedzēju datubāze nodrošina efektivitāti un novērš vairākkārtējas pārbaudes. Datus koplieto visi dalībnieki.
 • Vienota informēšana: visā nozarē vienādi logotipi un vēstījumi ceļojumu kompāniju reklāmmateriāliem.
 • Reālistisks un praktisks: kritēriji un darbības balstītas uz to, ko ceļojumu kompānijas dara vai var paveikt. 
 • Trīskārtēja būtība: iekļauti visi ilgtspējības aspekti: vides, sociālais un ekonomiskais.
 • Augstākais sasniegtais līmenis: galveno starptautisko standartu un vadlīniju pielietošana: EMAS III (ieskaitot tūrisma nozares atsauces dokumentu), ISO 14001, ISO 26001, Globālā ziņošanas iniciatīva, ESAO Vadlīnijas starptautiskiem uzņēmumiem un Globālās Ilgtspējīga tūrisma padomes standarts. 
 • Sadarbība: Travelife nodrošina nozīmīgu ieinteresēto personu un galamērķu piesaisti. Standartus atbalsta un izstrādā uzņēmumi, NVO un valdības.
 • Bezpeļņas: Travelife strādā uz pašizmaksu, visi ienākumi tiks izmantoti, lai pārvaldītu un uzlabotu sistēmu rīkus.
Page generated in 0.0277 seconds.