Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Principi Travelife-a

Travelife se razvio u bliskoj saradnji sa poslovnim sektorom, uzimajući u obzir skorašnji razvoj i s obzirom na naučene lekcije iz drugih sektora.

Travelife je dizajniran prema sledećim principima:

 • Transparentnost, uporedivost i odgovornost: sistemza turističke kompanije koji se sastoji od jedinstvenog seta standarda i implementacijskih procesa, koji osigurava konzistentnost i uporedivost kontrole što dozvoljava sektoru široko sistemsko vrednovanje.

 • Sektorska rasprostranjenost: primjenjivo i na male i na (veoma) velike kompanije i pokriva sve tipove turističkih kompanija uključujući receptivne i emitivne agencije.
 • Međunarodna rasprostranjenost: Globalna dostupnost online alata na brojnim jezicima.
 • Razvojna orijentisanost: pristup korak po korak kako bi se pomoglo kompanijama i njihovim dobavljačima da postupno primene Travelife standarde.
 • Utemeljenost na znanju: Travelife integriše učenje kako bi se razvila znanja i veštine za turističke agencije, smeštajne objekte, i ponuđače aktivnosti i izleta kao i za kupce.
 • Orijentiasanost ka lancu nabavke: uzima u obzir lanac nabavke turističkih agencija uključujući prevoz, smeštaj, ponudu izleta i kupce. Nudeći lake alate za evaluaciju, vođenje, deljenje i komunikaciju radnog učinka pružalaca usluga.
 • Efikasnost: zajednička baza podataka ponuđača omogućuje efikasnost  i izbegavanje dupliranja kontrole. Podaci se dele među učesnicima.
 • Objedinjavanje komuniciranja: i sektorski rasprostranjeni logo i komunikacijske poruke u promotivnim materijalima turističkih kompanija.
 • Realističnost i praktičnost: kriterijumi i radnje temeljene na tome šta turističke kompanije mogu uraditi i rade.
 • Trostruki konačni ishod: integracija kompletnog seta problema održivosti: ekološki, društveni i ekonomski.
 • Savremenost (poslednje dostignuće): integracija glavnih globalnih standarda i smernica: EMAS III (uključujući dokumente referenci turističkog sektora) ISO 14001, ISO 26001,Global Reporting Initiative (Inicijativa Globalnog Izveštavanja), OECD sistema za  multinacionalne kompanije i Globalni  Kriterijumi Održivog Turizma (GSTC).
 • Saradnja: Travelife omogućava uključenost relevantnih interesnih grupa i destinacija. Standarde podržavaju i razvijani su u saradnji poslovnog sektora, NGO i javnog sektora.
 • Neprofitabilnost: Travelife funkcioniše na bazi pokrivanja troškova, a ostvareni profit se koristi za upravljanje i poboljšanje sistema i alata.
Page generated in 0.0449 seconds.