Tour Operators and Travel Agents

Parolanızı mı unuttunuz?

Travelife İlkeleri

Travelife, özel sektöre yakınen danışılarak, diğer sektörlerdeki güncel ilerlemeler ve öğrenilen dersler dikkate alınarak geliştirilmiştir. Travelife, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda tasarlanmıştır: 

Şeffaf, kıyaslanabilir ve hesaplanabilir:

Seyahat şirketleri için denetimlerin tutarlılığı ve karşılaştırılabilirliğini sağlayan ve sektör genelinde karşılaştırmalı değerlendirme (benchmark) imkanı sunan ortak bir standart seti ve uygulama sürecinden oluşan tek bir sistem söz konusudur.

Sektör genelinde uygulanabilir:

Hem küçük hem de (çok) büyük şirketlere uygulanabilmekte; inbound, outbound ve perakende seyahat şirketleri de dahil her tür seyahat şirketini kapsamaktadır.

Uluslararası:

Dünyanın her yerinde birçok dildeki çevrimiçi araca ulaşmak mümkündür.

Gelişim odaklı:

Şirketler ve tedarikçilerinin Travelife standardını aşamalı uygulayabilmesine yardımcı olan adım adım bir yaklaşım söz konusudur.

Bilgi-temelli:

Travelife, seyahat şirketleri, konaklama tesisleri, aktivite ve tur tedarikçileri ile tüketicilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için öğrenmeyi entegre etmektedir.

Tedarik zinciri odaklı:

Ulaşım, konaklama ve tur sağlayıcıları da dahil olmak üzere seyahat şirketlerinin tedarik zincirleri hesaba katılmaktadır. Tedarikçilerin performanslarını değerlendirmek, yönetmek, paylaşmak ve anlatmak için basit araçlar sunulmaktadır.

Verimli:

Tedarikçilere ilişkin ortak bir veri tabanı verimlilik sağlamakta ve denetimlerin tekrarlanmasını önlemektedir.  Veriler katılımcılarla da paylaşılmaktadır.

Birleştirilmiş iletişim:

Seyahat şirketlerinin tanıtım malzemeleri için sektör geneline yayılmış logo ve mesajlar kullanılmaktadır.

Gerçekçi ve pratik:

Kriter ve faaliyetler seyahat şirketlerinin ne yaptığına (yapabileceğine) dayanmaktadır.

Üçlü sonuç:

Sürdürülebilirlik konularının tamamının entegre etmektedir - Çevresel, sosyal ve ekonomik.

Gelişmiş:

Önde gelen küresel standart ve rehberleri entegre etmektedir - EMAS III (turizm sektörü referans belgesi de dahil), ISO 14001, ISO 26001, Küresel Raporlama İnisiyatifi, çok uluslu şirketler için OECD standardı ve Küresel Sürdürülebilir Turizm Standardı (GSTC).

İşbirlikçi:

Travelife ilgili paydaş ve destinasyonların da dahil edilmesini mümkün kılmaktadır. Standartlar işletmeler, STK’lar ve hükümetlerle birlikte geliştirilmiş olup onlar tarafından desteklenmektedir.

Kar amacı gütmeyen:

Travelife ücretlidir, elde edilen tüm gelir sistem ve araçları yönetip geliştirmek için kullanılmaktadır.

Page generated in 0.0262 seconds.