Tour Operators and Travel Agents

Zapomniałeś hasło?

Narzędzia

Travelife proponuje zintegrowany zestaw narzędzi, które poprowadzą  Was w kierunku zrównoważonego rozwoju:

  • Profesjonalny pakiet szkoleń obejmujący moduły szkoleniowe on- line, przykłady praktyczne i egzamin prowadzący do personalnego certyfikatu.
  • System zrównoważonego zarządzania  oparty  na standardach międzynarodowych, obejmujący  6 etapów: zaangażowanie, ocena wyjściowa, deklaracja przyjętej polityki, plan działania i wdrażania, monitorowanie i raportowanie oraz  komunikacja.
  • Narzędzie on- line do planowania działań pomagające przekształcić  zaangażowanie w konkretne działania i zobowiązania.
  • Narzędzie on- line do raportowania i benchmarkingu   służące do informowania Waszego branżowego stowarzyszenia na temat przyjętej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju,  komunikowania  o swoich działaniach na zewnątrz i porównywania własnych osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju z innymi firmami z branży;
  • Certyfikacja przedsiębiorstwa w oparciu o międzynarodowe standardy zrównoważonego rozwoju .
    Umożliwienie kontaktów B2B przedsiębiorstwom mającym status Travelife- Partner  pomiędzy sobą oraz ze zrównoważonymi dostawcami usług turystycznych  na całym świecie.
  • Hotel Sustainability System (on- line) do oceny  zrównoważonych działań podejmowanych przez hotele i inne miejsca zakwaterowania oraz do promocji najbardziej zaangażowanych gestorów bazy noclegowej wśród Waszych klientów;
  • Skoordynowane  podejście  do destynacji jako metodologa polegająca na współpracy pomiędzy biurami podróży, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi podmiotami na rynku, prowadząca do wzrostu zaangażowania destynacji w zrównoważony rozwój.
Page generated in 0.0222 seconds.