Tour Operators and Travel Agents

Zapomniałeś hasło?

Szkolenie

Szkolenie Travelife zapewnia wiedzę i umiejętności, aby skutecznie wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie.

Kurs jest oparty na praktycznych doświadczeniach czołowych europejskich firm turystycznych i wiodących instytucji edukacyjnych. Jednym z podstawowych wymogów Travelife jest szkolenie i personalna certyfikacja wyznaczonego w przedsiębiorstwie koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju. Kurs i egzamin są również otwarte dla pozostałych pracowników przedsiębiorstwa, studentów i zainteresowanych specjalistów.

Szkolenie jest dostępne w kilku językach i zostało dostosowane do różnych krajów i typów firm turystycznych, takich jak touroperatorzy (turystyka wyjazdowa i przyjazdowa) i detaliczne  biura podróży.

Treść szkolenia

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • Jak sformułować i realizować deklarację na rzecz zrównoważonego rozwoju, politykę przedsiębiorstwa i plan działania;
  • Jak udoskonalić zrównoważone zarządzanie wewnętrzne, (np. jak uczynić biuro bardziej "zielonym”  i jak uczciwie traktować pracowników);
  • O wpływie zrównoważonych działań na bazę noclegową, transport  oraz organizatorów wycieczek i atrakcji turystycznych;
  • O działaniach , które możecie podjąć w celu zwiększenia zaangażowania swoich dostawców usług na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • Jak pozytywnie motywować klientów do bardziej zrównoważonych wyborów podczas wakacji.

Aby Was zainspirować i poszerzyć  Waszą wiedzę, szkolenie wzbogacone jest o ponad  200 przykładów dobrych praktyk, które inne firmy już pomyślnie wprowadziły.

Certyfikacja personalna

Szkolenie prowadzi do egzaminu on- line i uzyskania certyfikatu Travelife. Będzie można przygotować się do egzaminu przy pomocy „nieformalnego” egzaminu próbnego,  mającego na  celu sprawdzenie posiadanej wiedzy. Po zdaniu egzaminu  otrzymacie dostęp do narzędzi służących do  planowania i raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

The Netherlands, ANVR training session


Page generated in 0.0683 seconds.