Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Partner

BranschorganisationerStrategiska partner


Internationella och regionala organisationer som specialiserar sig på CSR (Corporate Social Responsibility) eller specifika hållbara teman har utsetts till strategiska partner som ska introducera Travelife bland researrangörer och resebyråer globalt.

Partnerships have been established with international and regional organisations that are specialized in Corporate Social Responsibility or in specific sustainability themes. 

ECEAT-Projects

ECEAT (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) är en holländsk icke-statlig organisation för hållbar turism  som leder Travelifes hållbarhetsprogram för researrangörer och resebyråer. ECEAT förespråkar hållbar utveckling genom att integrering av turism med biologisk mångfald, miljöskydd, lokal utveckling, hållbart jordbruk och bevarande av kulturarv. ECEAT har en affärsorienterad inställning för utveckling och implementering av styrsystem, utbildningsverktyg och marknadsföringsstöd.

Wild Asia

Wild Asia är en stödorganisation till Travelife i  Sydostasien. Wild Asia är ett malaysiskt företag som fungerar som ett ”social enterprise” (företag med socialt ansvar). Det arbetar efter ett koncept som minimerar social, kulturell och miljömässig påverkan och dess initiativ för hållbar och ansvarsfull turism hjälper företag att förbättra sitt sociala och miljömässiga arbete och att  leva upp till globala standarder.


Ett växande antal nationella resebranschföreningar rekommenderar Travelife till sina medlemmar.

Travelife stödjs av ECTAA, paraplyorganisationen för europeiska resebyråföreningar . Även ett stort antal icke-europeiska resebyråföreningar har skrivit under ett partnerskapsavtal och förespråkar hållbarhet bland sina medlemmar.

Travelife har blivit ett system som används och stödjs av hela den internationella turismsektorn. Det skapar en kritisk massa, lika konkurrensvillkor samt undviker förvirring inom leverantörskedjan och bland konsumenterna.

Nationella resebyråföreningar som är anslutna till Travelife: 

EuropeAsiaLatin AmericaNorth AmericaAfrica
Belgium
ABTO
Bulgaria
ABTTA
Cyprus
ACTA
Croatia
UHPA
Czech Republic
ACCKA
Denmark
DRF
Finland
SMAL/AFTA
France
CETO
Germany
ASR
Greece
SETE
Greece
HATTA
Ireland
ITAA
Italy
FIAVET
Latvia
ALTA
Netherlands
ANVR
Poland
PIT
Sweeden
SRF
Turkey
ALTSO
United Kingdom
ABTA

PATA
Bhutan
ABTO
India
TOFTigers
Japan
JARTA
Kyrgyzstan
KATO
Myanmar
UMTA
Nepal
TAAN
Thailand
ATTA
Thailand
TEATA
Tajikistan
TATO
Brazil
BRAZTOA

ATTA
Kenya
KATO
Page generated in 0.0271 seconds.