Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

пакети

пакетиНиво 1 . Travelife EngagedTravelife PartnerTravelife Certified


Ниво1: Travelife Engaged

По време на етапа на ангажираност Вие  научавате  повече относно  взаимовръзката между устойчивото развитие и Вашата фирма. Ще се запознаете с  основните въздействия на туризма и каква е Вашата роля за осигуряване на положителен принос. Ще бъдете информирани  за конкретните стъпки, които можете да предприемете  и ще бъдете мотивирани с помощта на реални примери за това, какво други фирми вече са осъществили успешно. Можете да направите оценка на своята дейност спрямо утвърдени добри практики на Travelife и да разработите  свой собствен план за повишаване своето ниво на устойчивост. Ще Ви бъде предоставена  възможност и за осъществяване на нови бизнес контакти с туристически фирми, сертифицирани до нива  Travelife Partner и Travelife Certified.

Ползи

 • Достъп до обучение на Travelife и провеждане на изпит за Вашия фирмен координатор по устойчивост.
 • Достъп до сборника с  най-добрите практики на Travelife.
 • Указания за подобряване нивото на  устойчивост на Вашата фирмена дейност.
 • Достъп до инструмент Планиране на действията.
 • Достъп до инструмент Отчитане, за вътрешна отчетност.
 • Достъп до  инструмент за самооценка на изходното състояние.
 • Достъп до фирми, сертифицирани със знака Travelife Partner и Travelife Certified.

Членски внос

 • Малки предприятия (под 25 служители) -  200 €/  година .
 • Средни фирми ( над 25 служители)  -300 €/  година .
 • Големи компании (над  100 служители на пълен работен ден ) - 400 €/  година 


Ниво 2. Travelife Partner

По време на този етап Вие  въвеждате основните принципи за устойчиво управление във вашата фирма: Разработване на Декларация за ангажираност с принципите на устойчиво развитие, създаване на фирмена  политика и  план на действия за нейната реализация. Също, така на този етап Вие внедрявате някои  основни добри практики, които са лесни за прилагане, а генерират  директни  и мотивиращи резултати, и бърза възвращаемост.

На основание представен доклад за устойчива дейност и  след извършване на т.н. desk-audit -  оценка на съответствието с изискванията и критериите за устойчивост на Travelife от втора страна  - на фирмата се присъжда статут  Travelife Partner. Този статут е идеалната стартова позиция към следващото ниво и сертифициране по система Travelife. 

Travelife Partner

Ползи

Всички ползи на членски пакет I,  както и:

 • Достъп до обучението на Travelife и провеждане на изпит за 10 служители от  фирмата 
 • Използване на логото " Travelife Partner за съответствие с базовите стандарти на Тravelife
 • Система за управление на устойчивостта,  съвместима с ISO 14001, EMAS III и ISO 26000.
 • Достъп до Инструмент Сертификация и поетапно достигане на съответствие със сертификационните стандарти на системата.
 • Достъп до инструмент B2B, представящ Вашата фирма и продукти пред  всички туристически предприятия – участници в нива Engaged,  Partner и Certified.

Членски внос

 • Малки предприятия (под 25 служители) -  200 €/  година .
 • Средни фирми ( над 25 служители)  - 300 €/  година .
 • Големи компании (над 100 служители на пълен работен ден ) - 400 €/  година 


Ниво 3 . Travelife Certified

Travelife Certified е най-всеобхватният и взискателният  от всичките три етапа и  удостоверява международно признание за високи постижения в областта на устойчивото развитие.
За установяване на постигнато  съответствие със сертификационните  критерии на  Travelife можете да заявите независим одит от трета страна. Оценката за съответствие с  международни стандарти ще бъде извършена  чрез проверка на място. При установено спазване на системните изисквания, фирмата се удостоява със статут  Travelife Certified – знак за отлична устойчива дейност с международно признание.

Travelife Certified 

Ползи

Всички ползи от членски пакет II, както и:

 • Провеждане на проверка на място от  одиторска фирма за удостоверяване съответствие с ниво  Certified .
 • Право на ползване на международно разпознаваемо лого " Certified Travelife " върху фирмените  рекламни материали и интернет страница(и) .
 • Международно популяризиране на фирмата за високи постижения в сферата на устойчивото развитие . 

Цена

Разходите за сертифициране от трета страна са различни в различните държави и  варират от  € 400 за по-малки фирми до  € 2,000 на година за много големи компании.


Travelife предлага поетапен  подход за постигане на устойчива дейност, на който съответстват различни пакети за членство :

Ниво1: Travelife Engaged
Ниво 2: Travelife Partner
Ниво 3: Travelife Certified
След регистрация Вие се озовавате  в Ниво 1. Можете да преминете към  следващото ниво, само след като сте изпълнили изискванията на предходния етап .

Page generated in 0.0183 seconds.