Tour Operators and Travel Agents

Zapomněli jste heslo?

Členské balíčky

Členské balíčkyTravelife EngagedTravelife PartnerTravelife Certified


Stupeň 1: Travelife Engaged

Během první fáze se seznámíte s celým projektem na podporu udržitelnosti. Budou vám vysvětleny hlavní vlivy cestovního ruchu a pochopíte, jak můžete udržitelnému rozvoji pomáhat. Dozvíte se o konkrétních krocích, které můžete podniknout. Dodáme vám inspiraci díky příkladům toho, jakým způsobem již jiné společnosti dosáhly navrhovaných cílů. Budete moci sami sebe zhodnotit a vytvořit si svůj vlastní plán na zlepšení. Budete mít také možnost spojit se se společnostmi, které mají ocenění Travelife Partner a Travelife Certified, a vytvořit tak nové obchodní vztahy.

Výhody

 • Přístup k Travelife školení a zkoušce pro vašeho Travelife koordinátora
 • Přístup k Příkladům dobré praxe a nástrojům Travelife
 • Odborné vedení na Vaší cestě k udržitelnosti
 • Nástroj Travelife pro plánování aktivit
 • Nástroj Travelife pro podávání zpráv v rámci interního reportingu
 • Sebehodnotící nástroj Travelife ukazující Váš postup
 • Přístup ke společnostem s oceněním Travelife Partner a Travelife Certified

Příspěvky

Malé společnosti (méně než 25 zaměstnanců) – 200 Euro/rok

Střední společnosti (více než 25 zaměstnanců) – 300 Euro/rok

Velké společnosti (více než 100 zaměstnanců) – 400 Euro/rok


Stupeň 2: Travelife Partner

Během zaváděcí fáze představíte ve Vaší společnosti základní principy řízení: programové prohlášení, politiku udržitelnosti a plánování aktivit. Zavedete také základní dobré praktiky, které vyžadují minimální úsilí, avšak přinášejí motivující výsledky (rychle realizovatelná nenákladná opatření).

Poté, co nahlásíte Vaše výsledky Travelife a absolvujete audit provedený technickým týmem Travelife, obdržíte status Travelife Partner. Ten je pro Vás ideální výchozí pozicí k získání certifikace.Travelife Partner

Výhody

 Navíc k balíčku 1:

 • Přístup k Travelife školení a zkoušce pro 10 zaměstnanců
 • Používání loga „Travelife Partner“ (podmíněno splněním základních standardů Travelife)
 • Systém řízení Travelife podle ISO 14001, EMAS III a ISO 26000
 • Přístup k nástroji pro certifikování
 • B2B systém prezentující Vaši společnost a produkty všem firmám zapojeným v Travelife

Příspěvky

 • Malé společnosti (méně než 25 zaměstnanců) – 200 Euro/rok
 • Střední společnosti (více než 25 zaměstnanců) – 300 Euro/rok
 • Velké společnosti (více než 100 zaměstnanců) – 400 Euro/rokStupeň 3: Travelife Certified

Status Travelife Certified je nejkomplexnější a nejpřísnější ze všech tří stupňů. Poskytne Vám mezinárodní uznání Vašich vynikajících výsledků v oblasti udržitelnosti.

Na základě splnění certifikačních kritérií Travelife si můžete zažádat o nezávislé hodnocení třetí strany. Vaše společnost tak bude posouzena během auditu založeného na mezinárodních standardech. Pokud vyhovíte, obdržíte status Travelife Certified, jakožto doklad o Vašich mezinárodně uznaných výborných výsledcích.

Travelife Certified

Výhody

 Navíc k balíčku 2:

 • Audit Vaší společnosti pro potvrzení Vaší úrovně
 • Používání loga „Travelife Certified“ ve Vašich propagačních materiálech a na webových stránkách
 • Mezinárodní propagace Vaší společnosti a Vašich výborných výsledků v oblasti udržitelnosti

Poplatky

 Cena za certifikaci od třetí strany závisí na konkrétním státu a velikosti Vaší společnosti. Pohybuje se mezi 400 Eury za rok pro menší a 2 000 Eury za rok pro velmi velké společnosti.


Travelife vám nabízí cestu k udržitelnosti ve třech stupních. Každý stupeň je spojen s jiným členským balíčkem:

Stupeň 1: Travelife Engaged

Stupeň 2: Travelife Partner

Stupeň 3: Travelife Certified

Po vaší registraci jste zařazeni do stupně 1. Do dalšího stupně můžete postoupit až poté, co splníte požadavky stanovené stupněm 1.

Page generated in 0.0547 seconds.