Tour Operators and Travel Agents

Glemt din adgangskode?

Pakker

Pakker1. Engageret 2. PartnerTravelife Certificeret


Trin 1. Travelife Engageret

I den indledende fase lærer man om betydningen af bæredygtighed for virksomheden. Man får oplysninger om de vigtigste påvirkninger fra turisme, og hvilken rolle man kan spille for at yde et positivt bidrag. Virksomheden kan evaluere sig selv og skabe sin egen plan for forbedringer. Det er også muligt at linke til virksomheder, som er Travelife Partnere og Travelife Certificerede og etablere nye forretningsforbindelser. 

Fordele

 • Adgang for virksomhedens bæredygtigheds-koordinator til Travelife uddannelse og eksamen
 • Adgang til Travelife best practises og redskaber
 • Retningsliner til at forbedre bæredygtighedspræstationer.
 • Travelife’s redskab til udarbejdelse af handlingsplaner
 • Travelife’s redskab til intern afrapportering
 • Travelife’s redskab til at selvevaluere virksomhedens nuværende status
 • Adgang til virksomheder, der er Travelife Partnere og Travelife Certificerede 

Bidrag

       Små virksomheder (< 25 fuldtidsansatte): 200 euro årligt.

       Mellemstore virksomheder (≥ 25 fuldtidsansatte):300 euro årligt.

       Store virksomheder (> 100 fuldtidsansatte): 400 euro årligt.


Trin 2. Travelife Partner

I implementeringsfasen etableres de grundlæggende ledelsesprincipper i virksomheden: programerklæring, politik, handlingsplan. Man skal også implementere de grundlæggende best practices, som ikke er så krævende, men som giver direkte og motiverende resultater (hurtige gevinster).

Efter rapportering af virksomhedens resultater til Travelife og en skrivebordseksamen (desk-audit) med Travelife’s tekniske medarbejdere, får virksomheden status som Travelife Partner. Dette giver det bedste udgangspunkt til at fortsætte mod certificering.

 Travelife Partner

Fordele

Alle fordele fra pakke I plus:

 • Adgang til Travelife’s uddannelse og eksamen for 10 medarbejdere
 • Brug af Travelife Partner-logo (på grundlag af opfyldelse af Travelifes grundlæggende principper).
 • Travelife ISO 14001, EMAS III og ISO 26000 kompatible ledelsessystem.
 • Adgang til Travelife certificeringsredskab til at arbejde trin-for-trin hen imod opfyldelse af certificeringsstandarden.
 • B2B fremvisning af virksomheden og dets produkter til alle Travelife Engagerede, Partnere og Certificerede virksomheder.

Bidrag

       Små virksomheder (<25 fuldtidsansatte) 200 euro årligt.

       Mellemstore virksomheder (≥25 fuldtidsansatte) 300 euro årligt.

       Store virksomheder (> 100 fuldtidsansatte) 400 euro årligt.


Trin 3. Travelife Certificeret

Status som Travelife Certificeret er det mest omfattende af de tre trin og forsyner virksomheden med international anerkendelse inden for bæredygtighed.

Virksomheden kan på baggrund af at have opfyldt Travelifes certificeringskrav anmode om at få en bedømmelse af en uvildig tredjepart. Virksomheden bliver bedømt ved en on-site prøve baseret på internationale standarder. Når denne er bestået, vil virksomheden få status som Travelife certificeret. Travelife Certified

Fordele

Alle fordele fra pakke II plus:

 • On-site inspektion af virksomheden for at bekræfte, at der er opnået certificeret status.
 • Brug af det internationalt anerkendte Travelife Certificerings-logo på reklamemateriale og webside(r).
 • Promovering internationalt af virksomheden for dens bæredygtighedsresultater. 

Udgifter

Udgifterne til certificering ved tredjepart afhænger af det enkelte land og virksomhedens størrelse. De beløber sig årligt til € 400 for mindre og € 2000 for meget store virksomheder.


Travelife tilbyder en trinvis tilgang mod bæredygtighed, som er knyttet til forskellige medlemspakker:

Trin 1:      Travelife Engageret

Trin 2:      Travelife Partner

Trin 3:      Travelife Certificeret

Man begynder ved tilmelding på trin 1. Det er først muligt at komme videre til næste trin, når kravene til det foregående trin er opfyldt.

Page generated in 0.053 seconds.