Tour Operators and Travel Agents

Unohditko salasanasi?

Jäsenyyspaketit

JäsenyyspaketitTravelife EngagedTravelife PartnerTravelife Certified


Vaihe 1. Travelife Engaged  - sitoutuminen

Sitoutumisvaiheessa yritys tutustuu vastuullisuuden merkitykseen liiketoiminnassa. Matkailun tärkeimmät vaikutukset tulevat tutuiksi, ja yritys ymmärtää oman toimintansa merkityksen sekä tarvittavat konkreettiset toimenpiteet. Tässä vaiheessa saadaan runsaasti esimerkkejä vastuullisuusohjelman menestyksekkäästi toteuttaneista yrityksistä. Mahdollisuus itsearviointiin verrattuna Travelifen alan parhaisiin käytäntöihin. Yritys tekee toimintasuunnitelman. Mahdollisuus verkostoitua Travelifen Partner- ja Certified-tason yritysten kanssa.

Edut

 • Yrityksen vastuullisuuskoordinaattori pääsee Travelifen koulutuksiin ja tentteihin.
 • Tietoa Travelifen alan parhaista käytännöistä ja työkaluista.
 • Ohjeita yrityksen vastuullisuuden kehittämiseksi.
 • Travelife -toimintasuunnitelmatyökalu
 • Travelife -raportointityökalu sisäistä raportointia varten
 • Travelife -itsearviointityökalu yrityksen vastuullisuuden arviointiin
 • Kontaktit Travelifen Partner- ja Certified -yrityksiin

Jäsenmaksu

 • Pienet yritykset (< 25 kokoaikaista työntekijää), 200 euroa vuodessa
 • Keskisuuret yritykset (≥ 25 kokoaikaista työntekijää), 300 euroa vuodessa
 • Suuret yritykset (> 100 kokoaikaista työntekijää), 400 euroa vuodessa


Vaihe 2. Travelife Partner - yhteistyö

Travelifen käyttöönottovaiheessa luodaan yrityksen kestävän matkailun periaatteet: tavoitteet, toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma. Yritys ottaa myös käyttöön alan parhaat käytännöt, jotka ovat helppoja toteuttaa, ja jotka tuovat nopeita ja kannustavia tuloksia.

Yrityksen raportoitua tehdyistä toimenpiteistä Travelifelle ja Travelifen teknisten asiantuntijoiden tarkastettua tulokset yritykselle myönnetään Travelife Partner -nimitys. Tämä tarjoaa yritykselle oivan lähtökohdan jatkaa vastuullisuutensa asteittaista parantamista kohti sertifiointia.

Travelife Partner

Edut

Kaikki paketti 1:n edut plus:

 • 10 henkilöstön jäsentä pääsee Travelifen koulutuksiin ja tentteihin..
 • Travelife Partner -logon käyttöoikeus (perustuen Travelifen peruskriteerien noudattamiseen)
 • Travelifen ISO 14001, EMAS III ja ISO 26000 -yhteensopiva hallintajärjestelmä .
 • Pääsy Travelifen sertifiointityökaluun, jonka avulla yritys voi alkaa kehittää toimintaansa kohti lopullista sertifiointia
 • B2B-ominaisuus sisältäen yrityksen ja sen tuotteiden tiedot kaikille Travelife Engaged, Partner ja Certified -yrityksille.

Jäsenmaksu

 • Pienet yritykset (< 25 kokoaikaista työntekijää),   200 euroa vuodessa.
 • Keskisuuret yritykset (≥ 25 kokoaikaista työntekijää),  300 euroa vuodessa
 • Suuret yritykset (> 100 kokoaikaista työntekijää),  400 euroa vuodessa


Vaihe 3. Travelife Certified -sertifiointi

Travelife Certified -arvo on kriteereiltään kattavin ja tiukin kolmesta vaiheesta. Sen mukana yritys saa kansainvälistä tunnustusta laadukkaasta vastuullisuudestaan.

Kun yritys täyttää Travelifen sertifiointikriteerit se voi pyytää kolmannen osapuolen arviointia toiminnastaan. Arvioijat auditoivat yrityksen toiminnan henkilökohtaisella käynnillä ja perustuen kansainvälisiin standardeihin. Kun vaaditut kriteerit täyttyvät, saa yritys Travelife Certified -arvon merkkinä kansainvälisesti tunnustetusta vastuullisuudestaan.

Travelife Certified

Edut

Kaikki paketti II:n edut plus:

Yrityksen tiloissa tehtävä auditointi sertifikaattia varten

Kansainvälisesti tunnustetun “Travelife Certified” -logon käyttöoikeus markkinointimateriaalissa ja verkkosivuilla

Yrityksen kansainvälinen näkyvyys vastuullisena toimijana

Kustannukset

Kolmannen osapuolen tekemän auditoinnin kustannukset riippuvat yrityksen sijaintimaasta ja koosta. Vuosimaksu vaihtelee 400 euron (pienet) ja 2000 euron (erittäin suuret yritykset) välillä.


Travelife tarjoaa yrityksille vaiheittaisen vastuullisuusohjelman ja siihen liittyvät jäsenyyspaketit.


Vaihe 1: Travelife Engaged - sitoutuminen

Vaihe 2: Travelife Partner - yhteistyö

Vaihe 3: Travelife Certified - sertifiointi

Rekisteröitymisen jälkeen seuraa vaihe 1. Yritys voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen vasta kun kaikki 1. vaiheen kriteerit on täytetty.

Page generated in 0.05 seconds.