Tour Operators and Travel Agents

Zapomniałeś hasło?

Pakiety

PakietyTravelife EngagedTravelife PartnerTravelife Certified


Etap 1. Travelife Engaged 

W trakcie pierwszego etapu zaangażowania dowiecie  się o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla Waszej firmy. Zrozumiecie  najważniejsze oddziaływania turystyki i rolę jaką może odegrać Wasza firma aby  ten wkład był  pozytywny. Dowiecie się na temat konkretnych kroków, które można podjąć. Będziemy inspirować Was przy pomocy  przykładów tego, co inne firmy już pomyślnie zrealizowały. Możecie ocenić działalność Waszej firmy na podstawie najlepszych praktyk Travelife i stworzyć własny plan doskonalenia. Będziecie także mogli wejść w kontakt z firmami z grupy Travelife Partner i  Travelife Certified i  nawiązać nowe relacje biznesowe.

Korzyści

Dostęp do materiałów szkoleniowych  Travelife  i egzaminu dla Waszego koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju.

 • Dostęp do najlepszych praktyk i narzędzi Travelife.
 • Wskazówki do podniesienia poziomu skuteczności Waszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Narzędzie Travelife do planowania działań.
 • Narzędzie Travelife do raportowania wewnętrznego.
 • Narzędzie Travelife do samooceny, wskazujące Wasz aktualny status.
 • Dostęp do firm partnerskich i certyfikowanych Travelife.

Opłaty:

Małe firmy (<25 pracowników pełnoetatowych), 200 euro za rok.

Średnie firmy (≥ 25 pracowników pełnoetatowych), 300 euro za rok.

Duże firmy (> 100 pracowników na pełne etaty), 400 euro za rok.


Etap 2. Travelife Partner

W fazie wdrożeniowej ustalacie podstawowe zasady zrównoważonego zarządzania w firmie: deklarację misji, politykę, plan działania. Będziecie musieli również wdrożyć podstawowe dobre praktyki, które będą kosztować trochę wysiłku, ale za to zapewnią bezpośrednie i motywujące wyniki (tzw. ‘quick wins’).

Po przedłożeniu raportu z osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju do Travelife,  zespół specjalistów z Travelife  dokona oceny i otrzymacie status partnerski Travelife Partner. To da Wam idealną pozycję wyjściową do podjęcia kolejnych kroków w kierunku certyfikacji. 

Travelife Partner

Korzyści

Wszystkie korzyści z pakietu I plus:

 • Dostęp do szkolenia Travelife i egzaminu dla 10 pracowników.
 •  Korzystanie z logo " Travelife Partner " (dzięki spełnieniu podstawowych standardów Travelife).
 • System zarządzania Travelife, kompatybilny z ISO 14001, EMAS III i ISO 26000.
 • Dostęp do narzędzia certyfikacji Travelife, aby rozpocząć pracę - krok po kroku - w kierunku spełnienia kryteriów certyfikacji.
 • Prezentacja B2B Waszej firmy i Waszych produktów do wszystkich firm posiadających  status Travelife Engaged, Travelife Partner i Travelife Certified.

Opłaty:

Małe firmy (<25 pracowników pełnoetatowych), 200 euro za rok.

Średnie firmy (≥ 25 pracowników pełnoetatowych), 300 euro za rok.

Duże firmy (> 100 pracowników na pełne etaty), 400 euro za rok.


Etap 3: Travelife Certified

Status Travelife Certified to najbardziej kompleksowy i rygorystyczny z trzech etapów. Zapewnia międzynarodowe uznanie dla doskonałości w zakresie zrównoważonego rozwoju.
W oparciu o zgodność z kryteriami certyfikacji Travelife możecie wystąpić o przeprowadzenie niezależnego audytu. Wasza  firma będzie oceniana w trakcie audytu na miejscu, w Waszej siedzibie,  w oparciu o międzynarodowe standardy. Po stwierdzeniu spełnienia kryteriów, otrzymacie certyfikat i status Travelife Certified jako dowód uznanej w środowisku międzynarodowym, wysokiej efektywności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 Travelife Certified

Korzyści

Wszystkie korzyści pakietu II plus:

 • Audyt przedsiębiorstwa, w siedzibie firmy, mający na celu potwierdzenie kwalifikacji do poziomu Certified.
 • Korzystanie z uznawanego w międzynarodowym środowisku  logo  „Travelife Certified " w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych.
 • Międzynarodowa promocja firmy za doskonałe osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Koszt

Koszt niezależnego audytu i certyfikacji zależy od kraju i wielkości firmy. Waha się on od € 400 dla mniejszych do € 2,000  rocznie dla bardzo dużych firm.


Travelife oferuje podejście etapowe do zrównoważonego rozwoju powiązane z różnymi pakietami członkowskimi:

Etap  1: Travelife Engaged

Etap  2: Travelife Partner

Etap  3: Travelife Certified

Po pierwszej rejestracji wchodzicie w etap 1. Do kolejnego etapu można przejść tylko po spełnieniu wymogów z  poprzedniego etapu.

Page generated in 0.0536 seconds.