Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Članski paketi

Članski paketiTravelife angažovani Travelife PartnerTravelife Certified


1.Faza Travelife Angažovani

Tokom faze angažovanja naučićete o relevantnosti održivosti za Vašu kompaniju. Razumećete glavne učinke turizma i kakvu ulogu možete imati kako biste dali pozitivan doprinos. Naučićete o konkretnim koracima  koje možete preduzeti. Inspirisaćemo Vas primerima onoga što su druge kompanije već uspešno uradile. Možete se sami proceniti na temelju Travelife najbolje prakse i kreirati Vaš plan poboljšanja. Takođe ćete biti u mogućnosti da se povežete sa Travelife -Partnerom i  Travelife Sertifikovanim kompanijama i time izgradite nove poslovne odnose. 

Koristi

  • Pristup Travelife obuci i ispitu za Vašeg koordinatora održivosti
  • Pristup Travelifeovim najboljim praksama i alatima
  • Usmeravanje ka unapređenju i dostignuću održivosti
  • Alatke za planiranje Travelife delovanja
  • Alati za interno izveštavanje
  • Travelife alat samoprocene koja navodi Vaš trenutni status
  • Pristup Travelife partnerima i Travelife sertifikovanim kompanijama. 

Doprinos

Male kompanije (< 25 zaposlenih na puno radno vreme), 200 Eura godišnje

Srednje kompanije (≥ 25 zaposlenih na puno radno vreme), 300 Eura godišnje

Velike kompanije (>100 zaposlenih na puno radno vreme), 400 Eura godišnje.


2. Faza Travelife Partner

Tokom faze implementacije uspostavljate temeljne principe upravljanja u Vašoj kompaniji:

Izjava o misiji, politika, akcioni plan. Takođe moraćete da primenite osnovne najbolje prakse što zahteva malo truda ali će pružiti direktne i motivišuće rezultate (“Brze pobede“).

Nakon što ste izvestili o Vašim dostignućima i nakon što ste imali “desk-audit“ koji će vršiti Travelife tehnički tim, dobićete status Travelife Partnera. To vam daje idealnu startnu poziciju kako biste nastavili sertifikaciju korak po korak.

 Travelife Partner

Koristi

Sve koristi paketa 1 / plus dodatno:

Pristup Travelife obuci i ispitu za 10 članova osoblja. Korišćenje “Travelife Partner” loga (temelji se na usklađenosti sa osnovnim Travelife standardima).

Travelife ISO 14001,EMAS III i ISO 26000 kompatibilni sistem upravljanja

Pristup Travelife alatima za sertifikaciju da bi se započelo sa radom korak po korak ka ispunjavanju  sertifikacijskih standarda.

B2B predstavljanje Vaše kompanije i proizvoda svim Travelife Angažovanim, Partnerima i Sertifikovanim kompanijama. 

Doprinos

Male  kompanije (< 25 zaposlenih na puno radno vreme), 200 Eura godišnje .

Srednje kompanije (≥ 25 zaposlenih  na puno radno vreme) 300 Eura godišnje .

Velike kompanije (> 100 zaposlenih  na puno radno vreme) 400 Eura godišnje.  


3. Faza, Travelife Sertifikovani

Travelife Sertifiikovani status je najobuhvatniji i najstroži od  tri faze i pruža Vam međunarodnu prepoznatljivost za Vašu izvrsnost u održivosti.

Temeljem Vašeg ispunjavanja kriterijima sertifikacije Travelifa možete zatražiti nezavisnu procenu treće strane. Vaša kompanija će biti evaluirana proverom na licu mesta koja se bazira na  međunarodnim standardima. Nakon ispunjavanja kriterijuma dobićete status Travelife Certified kao dokaz o međunarodno prepoznatljivom dostignuću visoke održivosti.  

Travelife Certified

Koristi

Sve koristi paketa II plus:

Revizija kompanije na licu mesta da bi se potvrdio nivo Sertifikovanja

Upotreba međunarodno priznatog “Travelife Certified” logo na Vašim promotivnim materijalima i internet stranici(ama)

Međunarodna promocija Vaše kompanije za izvrsna postignuća u  održivosti.

Doprinos:

Trošak sertifikacije trećeg lica zavisi od Vaše zemlje i veličine vaše kompanije.

Raspon je od 400 Eura za manje i 2.000 Eura godišnje za veoma velike kompanije.


Travelife vam nudi postepeni pristup ka održivosti  povezan sa različitim članskim paketima:

  • 1. Faza: Travelife Angažovan
  • 2. Faza: Travelife Partner
  • 3. Faza: Travelife Certified

Pri prvoj registraciji ulazite u 1. Fazu. U sledeću fazu možete ući tek nakon što ste ispunili zahteve prethodne faze.

Page generated in 0.0444 seconds.