Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Работа с доставчици

Работа с доставчици партньори Места за настаняване


Международните бизнес партньори играят ключова роля по отношение повишаване  нивото на устойчивост във Вашата верига на доставки.

Изходящите туроператори са ключов участник в разработването и популяризирането на туристическия продукт и  комуникиране на принципите на устойчив туризъм сред потребителите. Входящи оператори са водещ  фактор в развитието на местния туристически  продукт ( в съответствие с  предлагането и търсенето ) и популяризиране концепцията за  устойчиво развитие сред  местните участници във веригата за доставки. За да бъде създадена  една реално  по-устойчива верига за доставки всеки от двата типа туроператори  се нуждае от ангажираното участие на другата страна.

Обучение и отчитане

Travelife предлага онлайн инструменти за ангажиране  и оценка нивото на устойчивост на Вашите  международни бизнес партньори. Например, те могат да вземат участие в обучение Travelife и докладват за своите постижения по основни показатели за устойчивост.

В нарастващ брой дестинации Travelife предлага също програми за обучение "на място". Като член  на Travelife Вие ще бъдете информирани предварително за всички предстоящи инициативи,   за да можете да поканите за участие в тях своите  местни бизнес партньори.


Системата за устойчивост Travelife за хотели консултира и  предоставя инструменти, които подпомагат (Вашите) места за настаняване в техните дейности  за повишаване оперативната и финансова устойчивост.

Системата за устойчивост на  Travelife за хотели и места за настаняване подкрепя усилията на туристически фирми, които желаят да си сътрудничат  със своите доставчици. С помощта на  уеб-базиран инструмент можете да оцените  и сравните нивото  на устойчивост на различни места за настаняване, като по този начин отпада необходимостта от поддържане на база данни и извършване на индивидуален одит на всеки хотел.

Мениджърите на хотели могат, с помощта на онлайн инструменти да направят оценка на своята дейност по отношение на устойчивостта, да  получат обратна връзка и да проследят своя прогрес. При постигане на съответствие с определени  социални и екологични критерии и след осъществяване на независим одит, хотелът  се сертифицира със знака  Travelife Bronze, Silver или Gold – отличие, което може да бъде комуникирано на Интернет страницата и  рекламните  материали на обекта.

Преките ползи за хотелите са намаление на разходите и  придобиване на  конкурентно предимство от  популяризирането им като обекти, сертифицирани със знака на Travelife в брошурите и на Интернет страниците на  туроператорите.

Повече информация относно системата на Travelife за места за настаняване може да бъде намерена в ръководството за устойчива   хотелиерска дейност. Информацията е достъпна в PDF формат,  на различни езици.

Ползи за туроператорите
Можете да мотивирате своите доставчици на настаняване да се ангажират с концепцията за устойчивост , като ги насърчите да посетят страницата Travelife за хотели и и места за настаняване;

Работните инструменти са достъпни в няколко езикови версии и са приложими и за международни взаимодействия;

Можете да оцените и сравните нивото на  устойчивост на своите доставчици на настаняване;

  • Можете да насърчите  своите  клиенти към по- устойчив избор, като го маркирате  с логото на Travelife във Вашите рекламни материали.
  • Сертифицираните  хотели могат да бъдат популяризирани сред  потребителите с помощта на  Travelife collection -платформа, която съдържа информация за всички хотели, сертифицирани по система Travelife. 

В качеството си на туроператор е необходимо да се абонирате допълнително за инструмент  " Travelife за настаняване ". 


Устойчивостта на Вашата туристическа агенция до голяма степен зависи от екологичните и социалните въздействия от дейността на Вашите доставчици.

За да постигнете напълно целите си за устойчива дейност трябва да  мотивирате своите  доставчици, като  стимулирате техни добри практики, предприемете разяснителни действия защо фирмата Ви е взела решение да въведе определени стандарти и като  демонстрирате предимствата на устойчивия мениджмънт.

Веригата за доставки в туризма е сложна и се състои от много различни доставчици, в т.ч. транспорт, места за настаняване и туристически дейности,  всяка от които представляваща само една  малка част от туристическия  продукт. Прилагането на индивидуален подход към всеки доставчик би отнело  много време и ресурси. Съвместните усилия на туристическите фирми, комуникация на единни стандарти и  споделяне на оценки и резултати от осъществени одити е много по-ефективен начин за мотивация и оценка на доставчиците в туристическата верига.

Travelife улеснява такъв унифициран подход, като предлага широка гама от инструменти за обучение, комуникация, оценка и споделяне на информация. Тези инструменти Ви дават възможност  да бъдете ефективни, когато  мотивирате своите доставчици към устойчива дейност. Конкретни инструменти вече са разработени за категории места за настаняване и международни бизнес партньори.

Page generated in 0.0688 seconds.