Tour Operators and Travel Agents

Zapomněli jste heslo?

Práce s dodavateli

Práce s dodavateliMezinárodní obchodní partneřiUbytovací zařízení


Mezinárodní obchodní partneři hrají v udržitelném rozvoji Vašeho dodavatelského řetězce klíčovou roli.

Outgoingové cestovní kanceláře mají zásadní význam v tvorbě produktů a také v prezentování udržitelného rozvoje a udržitelných produktů spotřebitelům. Oproti tomu incomingové agentury a kanceláře hrají klíčovou roli v rozvíjení produktu v místě (sladění nabídky a poptávky) a informování o udržitelnosti v rámci místního dodavatelského řetězce. Pro outgoingové i incomingové subjekty je důležité spolupracovat s cílem vytvořit udržitelný dodavatelský řetězec.

Školení a podávání zpráv

Travelife nabízí online nástroje, díky kterým můžete získat Vaše mezinárodní obchodní partnery pro udržitelnost a také je hodnotit. Mohou se například účastnit školení Travelife a podávat zprávy o plnění základních požadavků na udržitelnost.

V návaznosti na vzrůstající počet destinací nabízí Travelife také programy místní podpory, které zahrnují i on-site školení v dané lokalitě. Jako člen Travelife budete mít vždy přehled o připravovaných programech, abyste na ně mohli pozvat své místní obchodní partnery.


Travelife systém udržitelnosti pro hotely poskytuje rady a nástroje pro vaše ubytovací zařízení a podporuje je v jejich snahách o udržitelný rozvoj.

Travelife Systém Udržitelnosti pro hotely a ubytovací zařízení pomáhá cestovním kancelářím, které spolupracují s ubytovacími zařízeními. Díky online systému můžete hodnotit a porovnávat, jak si v udržitelném rozvoji vedou Vaše hotely, čímž odpadá nutnost shromažďovat data a prověřovat hotely individuálně.

Díky online systému mohou ředitelé hotelů zjistit, jak jejich snahy o udržitelnost pokračují, získat zpětnou vazbu a monitorovat svůj postup. Splněním požadavků na udržitelnost získají hotely ocenění Travelife Bronze, Travelife Silver nebo Travelife Gold, udělené po nezávislé inspekci. Prostřednictvím tohoto ocenění mohou prokazovat svůj status na svých webových stránkách a dalších propagačních materiálech.

Hotely tak přímo profitují úsporou nákladů a získávají konkurenční výhodu tím, že se v katalozích a webech cestovních kanceláří prezentují oceněním Travelife.

Výhody pro touroperátory

  • Můžete motivovat vaše spolupracující ubytovací zařízení, aby se zapojila do udržitelného rozvoje prostřednictvím webu Travelife pro hotely a ubytovací zařízení.
  • Nástroje jsou dostupné v mnoha jazycích a mohou být použity na celosvětové úrovni;
  • Můžete hodnotit a porovnávat úspěchy Vašich dodavatelů v oblasti udržitelnosti;
  • Můžete svým zákazníkům nabídnout zajímavou volbu tím, že ve svých propagačních materiálech uvedete ocenění Travelife.
  • Certifikované hotely mohou být klientům nabízeny prostřednictvím „Travelife Collection“. Tato platforma je určena pro všechny hotely, které získaly ocenění Travelife. Pokud se do ní zapojíte, zákazníci budou přesměrování přímo na Váš rezervační systém.

Pokud jste cestovní kancelář, je potřeba registrovat se zvlášť k nástroji „Travelife pro ubytovací zařízení“. Pro více informací si prosím stáhněte následující brožuru.


Udržitelný rozvoj vaší společnosti velmi závisí také na společenských a environmentálních vlivech vašich dodavatelů.

Abyste dosáhli svých vytyčených cílů v oblasti udržitelnosti, můžete své dodavatele pobízet k lepším praktikám, informovat je, proč se vaše společnost rozhodla uplatňovat určité standardy, a názorně jim ukazovat, jak výhodné je věnovat se udržitelnosti.

Dodavatelský řetězec v cestovním ruchu je komplexní a skládá se z mnoha rozličných dodavatelů, včetně dopravců, ubytovacích zařízení a poskytovatelů aktivit. Každý z nich se svým dílem podílí na konečném balíčku služeb. Individuální přístup ke každému dodavateli by vás stál mnoho času a peněz. Proto je efektivnější pracovat na motivování a hodnocení dodavatelů společně s jinými podniky cestovního ruchu tím, že budete prosazovat jednotné standardy a sdílet výsledky auditů a hodnocení.

Travelife vám tento postup ulehčí, protože vám nabízí celou škálu nástrojů pro školení, komunikaci, hodnocení a sdílení informací. Díky těmto nástrojům můžete účinně směrovat a motivovat vaše dodavatele k udržitelnosti. Tyto nástroje jsou již k dispozici pro ubytovací zařízení a mezinárodní obchodní partnery.

Page generated in 0.0575 seconds.