Tour Operators and Travel Agents

Zaboravili ste lozinku?

Rad sa dobavljačima

Rad sa dobavljačimaMeđunarodni poslovni partneriSmještaj


Međunarodni poslovni partneri imaju važnu ulogu u održivosti vašeg lanca opskrbe.

Emitivni turoperatori su ključ dizajniranja proizvoda i u komuniciranju održivosti i održivih proizvoda prema potrošaču. Receptivni turoperatori su  ključ u razvoju lokalnih proizvoda (usklađivanje ponude i potražnje) i u komuniciranju održivosti kroz lokalni lanac nabave.

Emitivni i receptivni operateri trebaju uzajamnu angažiranost i posvećenost da bi kreirali što održiviji  lanac nabave.

Obučavanje i izvješćivanje

Travelife nudi online alate održivosti za angažiranje i evaluiranje vaših međunarodnih poslovnih partnera. Npr. mogu sudjelovati u Travelife obuci i izvijestiti o osnovnim zahtjevima održivosti.

Kod rastućeg broja destinacija Travelife također nudi lokalne programe podrške uključujući  prilike za obuku“ na licu mjesta”.Kao član Travelifea biti ćete unaprijed informirani o  sljedećim programima kako bi mogli pozvati vaše lokalne poslovne partnere.


Travelife sustav održivosti  za hotele nudi podršku, savjete i alate kako bi pomogli (vašem) smještajnom objektu unaprijediti rezultate održivosti i likvidnost.

Travelife sustav održivosti za hotele i smještaj podržava turističke tvrtke koje su  posvećene  partnerskoj suradnji sa njihovim dobavljačima. Možete izvršiti evaluaciju i usporediti djelotvornost održivosti  vašeg hotela  kroz web-uslugu, time izbjegnuvši  potrebu sakupljanja podataka i pojedinačne revizije hotela.

Putem  online sustava hotelski menadžeri mogu provjeriti djelotvornost održivosti, dobiti povratnu informaciju i  nadgledati napredak. Udovoljavanjem zahtjeva društvenih i okolišnih kriterija

hoteli će  dobiti nagradu Travelife Bronca, Srebro ili Zlato, utemeljenu na neovisnoj inspekciji, omogućivši im da ponosno izlože njihov nagrađeni status na internet stranicama, priboru za pisanje i objektu.

Hoteli imaju direktnu korist uštedom troškova i  dobivaju korporativnu prednost nad konkurencijom promoviranjem kao Travelife nagrađeni hotel  u brošurama i internet stranicama turoperatora.

Koristi za turoperatore

Možete  motivirati i ohrabriti vaše smještajne kapacitete da se uključe u održivost kroz internet stranicu Travelife za hotele i smještaj;

  • Alati su dostupni na mnogim jezicima i mogu se primijeniti u vašem globalnom poslovanju;
  • Možete evaluirati i usporediti učinak održivosti vaših dobavljača smještaja;
  • Možete  ponuditi vašim kupcima održivi izbor navodeći Travelife nagradu u vašim promotivnim materijalima.

Certificirani hoteli se mogu promovirati potrošačima putem “Travelife kolekcije”,platforme koja sadrži sve Travelife nagrađene hotele. Potrošači će biti usmjereni na vašu platformu za  rezervacije ako im ponudite hotel.


Održivost vaše turističke tvrtke uvelike ovisi o okolišnim i društvenim utjecajima vaših dobavljača.

Da bi u potpunosti postigli vaše ciljeve glede održivosti možete podržati vaše dobavljače s poticajima za dobre prakse, prenijeti im u komunikaciji zašto je vaša tvrtka odlučila postaviti određene standarde i demonstrirajući vrijednost održivog upravljanja.

Turistički lanac opskrbe je kompleksan i sastoji se od mnogo različitih dobavljača uključujući prijevoz, smještaj i aktivnosti, a svaki od njih isporučuje mali dio turističkog proizvoda. Individualan pristup svakog dobavljača bi zahtijevao mnogo vremena I sredstava. Da bi se motiviralo i evaluiralo dobavljače djelotvornije je udruženo raditi sa drugim turističkim tvrtkama komuniciranjem jedinstvenih standarde i dijeljenjem rezultata evaluacija i rezultata audita.

Travellife olakšava takav opći pristup nudeći raspon instrumenata obuke, komunikacije, evaluacija i dijeljenja informacija. Time vam je omogućeno djelotvorno pristupiti  i motivirati dobavljače  ka održivosti. To je već dostupno za smještaj i međunarodne poslovne partnere.

Page generated in 0.0212 seconds.