Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Sadarbošanās ar pakalpojumu sniedzējiem

SadarbošanāsStarptautiskie biznesa partneri Tūristu mītnes


Starptautiskajiem biznesa partneriem ir galvenā loma Jūsu pakalpojumu sniegšanas ķēdes ilgtspējības uzlabošanā.

Izejošā tūrisma operatoriem ir galvenā loma produktu dizaina noteikšanā un klientu informēšanā par ilgtspējību un ilgtspējīgiem produktiem. Ienākošā tūrisma operatoriem ir galvenā loma vietējo produktu attīstības (saskaņots piedāvājums un pieprasījums) un ilgtspējības veicināšanā visā vietējā pakalpojumu sniegšanas ķēdē. Izejošā un ienākošā tūrisma operatoriem nepieciešama vienam otra iesaistīšanās un apņemšanās, lai radītu vēl ilgtspējīgāku pakalpojumu sniegšanas ķēdi.

Pārvaldība un ziņošana

Travelife piedāvā tiešsaistes ilgtspējības rīkus, lai Jūs varētu iesaistīt un novērtēt savus starptautiskos biznesa partnerus. Piemēram, viņi var piedalīties Travelife apmācībās un ziņot par atbilstību pamatprasībām attiecībā uz ilgtspējību.

Arvien pieaugošā skaitā galamērķu Travelife piedāvā vietējās atbalsta programmas, tai skaitā apmācības uz vietas. Kā Travelife biedram Jums būs priekšrocības attiecībā uz gaidāmajām programmām, un Jūs varēsiet ielūgt arī savus vietējos biznesa partnerus.


Travelife Ilgtspējības sistēma viesnīcām sniedz atbalstu, padomus un rīkus, kas palīdzēs uzlabot (Jūsu) tūristu mītņu ilgtspējības rādītājus un naudas plūsmu.

Travelife Ilgtspējības sistēma viesnīcām un tūristu mītnēm atbalsta ceļojumu kompānijas, kas ir apņēmušās strādāt sadarbībā ar saviem pakalpojumu sniedzējiem.  Ar tīmekļa programmu Jūs varat novērtēt un salīdzināt savu viesnīcu ilgtspējības rādītājus, tādējādi Jums nevajag ievākt datus un pārbaudīt katru viesnīcu atsevišķi.

Ar tiešsaistes sistēmu, viesnīcu pārvaldnieki var pārbaudīt savus ilgtspējības rādītājus, saņemt atsauksmes un pārraudzīt savu attīstību. Sasniedzot atbilstību prasībām attiecībā uz sociālajiem un vides kritērijiem, viesnīcas, balstoties uz neatkarīgas pārbaudes rezultātiem, saņems Travelife bronzas, sudraba vai zelta apbalvojumu, ko tās varēs izvietot savās vietnēs, kā arī uz saviem rakstāmpiederumiem un īpašumos.

Viesnīcas gūst tiešu labumu, ietaupot izdevumus un iegūstot konkurētspējīgu priekšrocību reklamēt savu uzņēmumu tūrisma operatoru brošūrās un vietnēs kā Travelife apbalvojumu saņēmušu. 

Tūrisma operatoru ieguvumi

Jūs varat motivēt un mudināt savas tūristu izmitināšanas vietas iesaistīties ilgtspējības kustībā Travelife Viesnīcām un tūristu mītnēm vietnē;

  • Rīki ir pieejami vairākās valodās, un Jūs varat tos pielietot savās globālajās operācijās;
  • Jūs varat novērtēt un salīdzināt savu tūristu mītņu nodrošinātāju ilgtspējības rādītājus;
  • Jūs varat piedāvāt saviem klientiem ilgtspējīgu izvēli, savos reklāmas materiālos norādot, ka esat saņēmuši Travelife apbalvojumu.
  • Sertificētas viesnīcas iespējams ieteikt klientiem caur Travelife Kolekciju – platformu, kurā uzskaitītas visas Travelife apbalvojumu saņēmušās viesnīcas. Ja konkrētā viesnīca būs Jūsu piedāvājumā, klienti tiks novirzīti uz Jūsu rezervēšanas platformu.

Kā tūrisma operatoram Jums būs atsevišķi jāpasūta rīks "Travelife Tūristu mītnēm".


Jūsu ceļojumu kompānijas ilgtspējība lielā mērā atkarīga no Jūsu pakalpojumu sniedzēju sociālās un uz vidi atstātās ietekmes. 

Lai pilnībā sasniegtu Jūsu izvirzītos ilgtspējības mērķus, Jūs varat atbalstīt savus pakalpojumu sniedzējus, mudinot viņus uz labu praksi, paužot kādēļ Jūsu uzņēmums ir izvēlējies izvirzīt konkrētus standartus un demonstrējot ilgtspējības pārvaldības sniegto vērtību.

Tūrisma pakalpojumu sniegšanas ķēde ir sarežģīta un tajā ietilpst vairāki dažādi pakalpojumu sniedzēji, tai skaitā, transports, tūristu izmitināšanas vietas un aktivitātes. Tas viss kopā veido brīvdienu piedāvājumu. Katra pakalpojumu sniedzēja individuāla pieeja prasītu daudz laika un resursu. Lai motivētu un novērtētu pakalpojumu sniedzējus, efektīvāk ir sadarboties ar citām ceļojumu kompānijām, izmantojot vienotus standartus un darot citiem zināmu savu novērtējumu un pārbaužu rezultātus.

Travelife veicina šādu pieeju, piedāvājot rīkus apmācībām, saziņai, novērtēšanai un informācijas apmaiņai. Tie ļauj efektīvi uzrunāt un mudināt pakalpojumu sniedzējus uz ilgtspējību. Šie rīki jau ir pieejami tūristu mītnēm un starptautiskajiem biznesa partneriem. 

Page generated in 0.0237 seconds.