Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Att arbeta med leverantörer

Att arbeta med leverantörerinternationella affärspartnerInkvartering


Internationella samarbetspartner spelar en viktig roll för att göra leverantörskedjan mer hållbar.

Researrangörer (outgoing agents) spelar en central roll när det gäller utformningen av resetjänsterna och när kunderna ska informeras om hållbara produkter och tjänster. Lokala (incoming) agenter spelar en nyckelroll i lokal produktutveckling (anpassning av tillgång och efterfrågan) och i informationen om hållbarhet till de lokala leverantörerna. Outgoing- och incomingarrangörer behöver varandras engagemang och motivation för att skapa en mer hållbar leverantörskedja.

Utbildning och avrapportering

Travelife erbjuder hållbara online-verktyg för att engagera och utvärdera internationella samarbetspartner. Exempelvis kan de delta i en Travelife-utbildning och rapportera om grundläggande hållbarhetskrav.

Travelife erbjuder lokala stödprogram på ett antal destinationer med möjlighet till utbildning på plats. Som medlem i Travelife får man information om kommande program i god tid så att man kan bjuda in lokala samarbetspartner.


Travelifes hållbarhetssystem för hotell ger stöd, råd och verktyg som hjälper hotellen att förbättra sitt hållbarhetsarbete och kassaflöde.

Travelifes hållbarhetssystem för hotell, och andra typer av logi, stödjer reseföretag som vill inleda samarbete med dessa leverantörer. Via ett webbaserat verktyg kan man utvärdera och jämföra hållbarhetsarbetet hos hotellen.  Man behöver alltså inte själv hämta in denna information.

Via detta online-system kan hotellchefer kontrollera sitt hållbarhetsarbete, få feedback om framstegen. Om hotellen lever upp till sociala och miljömässiga krav får de ett Travelife-diplom som, baserat på en oberoende inspektion, ger brons-, silver- eller guldstatus,  Utmärkelsen kan användas i marknadsföringssammanhang och på  hemsidor, brevpapper och på fastigheterna.

Hotellen sparar kostnader och vinner konkurrensfördelar genom att använda Travelife-utmärkelsen i resebroschyrer, på hemsidor och i andra marknadsföringssammanhang.

Fördelar för  reseföretag

  • Verktygen är tillgängliga på många olika språk och kan användas i reseföretagens globala verksamhet.
  • Reseföretagen kan utvärdera och jämföra hotellens hållbarhetsarbete
  • Reseföretagen kan erbjuda sina kunder ett hållbart val genom att marknadsföra hotellens Travelife-utmärkelse i marknadsföringssammanhang.
  • Certifierade hotell kan marknadsföras till kunder via Travelife Collection, som är en plattform som listar alla av Travelife-premierade hotell. Kunder kan länkas vidare till reseföretagens bokningssidor.


Ditt reseföretags hållbarhet beror till stor del på den påverkan som dina leverantörer har på miljön och samhället.

För att kunna uppnå hållbara mål  kan reseföretagen stötta sina leverantörer och agenter med incitament för bäst praxis, kommunicera varför reseföretaget valt att sätta vissa standarder och att påvisa värdet av hållbart förhållningssätt.

Kedjan av leverantörer inom resebranschen är komplex och består av olika led som inkluderar transporter, boende och aktiviteter som var för sig levererar sin del av semesterresan. Att ha enskild kontakt med varje leverantör skulle kräva för mycket tid och resurser. Det är mer effektivt att samarbeta med andra reseföretag/agenter för att motivera och utvärdera leverantörer och att ha gemensamma standarder samt att dela utvärderings- och kontrollresultat.

Travelife arbetar efter en sådan gemensam norm och kan erbjuda ett brett utbud av verktyg för utbildning, kommunikation, utvärdering och informationsdelning. Detta gör det möjligt för reseföretagen att effektivt närma sig samt motivera leverantörer till ett hållbart arbetssätt.  Verktygen finns redan att tillgå för hotell och internationella affärspartner.

Page generated in 0.0379 seconds.