Tour Operators and Travel Agents

Zaboravili ste lozinku?

Destinacije

Travelife podržava usklađeni pristup međunarodnih turoperatora i destinacija imajući u cilju unapređivanje održivosti unutar destinacije.

Suradnička inicijativa turoperatora, lokalnih institucija i smještaja može imati vrlo djelotvoran  pristup ka održivim destinacijama. Iskustvo pokazuje da je 20-30% hotela zainteresirano da postanu  certificirani ako su time prepoznati i cijenjeni sa strane turoperatora.

Destinacijske  Travelife inicijative se trenutačno odvijaju u Italiji, Austriji, Turskoj, Egiptu, Tajlandu, Keniji, Dominikanskoj RepublicI i Brazilu. U svakoj destinaciji mjesni Travelife koordinator je zadužen da motivira i podržava lokalne turističke opskrbljivače (receptivne operatere, hotele, ponuđače izleta) ka održivosti. Istovremeno emitivni turoperatori koji sudjeluju, informiraju svoje partnere na destinacijama o dostupnoj podršci i nadolazećim prilikama za obuku. Kao turoperator možete se prijaviti kao sudionik za jednu ili više destinacija. Udruge mogu podržati destinacijski pristup time što aktivno informiraju  i angažiraju njihove članove ili preuzimanjem odgovornost za koordinaciju jedne ili više destinacija.

Page generated in 0.0692 seconds.