Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Välkommen till Travelife

Travelife har tagit fram en metod för utbildning, styrning och certifiering av företag inom resebranschen som strävar efter att integrera hållbarhet i det dagliga arbetet inom ett antal olika områden.

Att driva en verksamhet med fokus på hållbarhet, det vill säga på miljö- och socialt ansvar, är egentligen en självklarhet och är dessutom bra för verksamheten. Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar både från konsumenter, företag och allmänheten kräver mer insikt i hur företagen styr sin verksamhet.

De företag som är beredda att arbeta med hållbarhet kommer att känna av ,större kundnöjdhet, högre motivation bland personalen och en effektivare verksamhet. Dessa faktorer kommer sannolikt att påverka verksamhetens konkurrenskraft på ett positivt sätt. Hållbarhet handlar om engagemang och att ständigt ha det i åtanke i det dagliga arbetet. Det omfattar tjänster och produkter, hur man övervakar och påverkar omgivningen och stödjer leverantörerna i deras arbete mot hållbarhet.

Travelife för reseföretag

Travelife erbjuder ett enkelt och prisvärt system som hjälper researrangörer och resebyråer att hantera och förbättra sin påverkan på miljö och sociala förhållanden genom att uppmana dem att följa olika hållbara kriterier. När reseföretag uppfyllt kraven erhåller de ett Travelife-diplom.

Travelife har ett brett utbud av verktyg för att underlätta för företaget att uppnå hållbarhetsmålen. Verktygen består av utbildning, vägledning, planering, rapportering och B2B-verktyg.

Att ansluta sig till Travelife är enkelt!

Att bli medlem i Travelife är enkelt och prisvärt. De webbaserade lösningarna gör Travelife tillgängligt för både små och stora företag. Travelife leder dig steg för steg mot en hållbar verksamhet.

Besök Travelifes hemsida för att läsa mer om de olika verktyg och alternativ som finns, alternativt gå direkt till medlemskap i menyraden för att göra en registrering som ny medlem. Kontakta Travelife för eventuella frågor genom att kontakta oss.  Fyll  i det elektroniska frågeformuläret under.

Page generated in 0.031 seconds.