Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Verktyg

Travelife erbjuder ett antal verktyg  på vägen mot hållbarhet:

  • En verktygslåda som innehåller utbildningsmoduler online, praktiska exempel och en examination som ger ett personligt certifikat.
  • Ett hållbart styrsystem baserat på internationella standarder i sex steg; Åtagande initialt, beskrivning av aktuellt utgångsläge, strategiförklaring, handlingsplan och implementering, utvärdering och  avrapportering samt kommunikation.
  • Ett redskap för att utveckla en strategiförklaring online som hjälper till att omsätta engagemang till konkreta handlingar.
  • Ett rapporterings- och utvärderingsverktyg online för att rapportera  uppnådda resultat externt och inom den egna organisationen. Möjlighet att jämföra uppnådda prestationer med  andra inom Travelife.
  • Företagscertifiering baserat på internationella hållbara standarder.
  • B2B ”match-making-tjänster” för att sammanföra Travelifes partnerföretag med varandra och med hållbara leverantörer runt om i världen.
  • Ett hållbarhetssystem online för hotell för att utvärdera hotellens hållbarhetsarbete och för att marknadsföra väl presterande hotell till dina kunder.
  • En koordinerad metod för hållbarhetsarbete på destinationerna i samarbete med andra reseföretag, icke-statliga organisationer och lokala intressenter.
Page generated in 0.0217 seconds.