Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Certifiering

Travelifes certifieringsprogram erbjuder en prisvärd och aktuell certifieringsstandard som kan användas för att utvärdera, visa och informera om hur långt ett företag nått i sitt hållbarhetsarbete.

Travelife certifieringsprogram har tre steg.

Steg 1: Travelife Engaged

Engagerar sig företaget och tar fram lämpliga styrningsprocesser. En hållbarhetskoordinator utses och får ett personligt Travelife-certifikat, och grundläggande steg samt god praxis implementeras. I detta steg är företaget ännu inte certifierat.

Steg 2: Travelife Partner

Baserat på en hållbarhetsrapport och genom att uppfylla de av Travelife grundläggande kraven, uppnår företaget partnerstatus. Denna status tillåter företaget att informera om sitt hållbarhetsarbete och att använda Travelifes logotype.. Företaget är nu kvalificerat för att jobba med nästa steg som är den högsta nivån.

Steg 3: Travelife Certified

I steg 3 utvärderas hur reseföretaget lever upp till Travelifes internationella standarder. Utvärderingen görs av en oberoende kontrollant som besöker företaget. Kraven för att certifieras i detta steg är högre än för att uppnå Travelife Partner. Om företaget godkänns blir det certifierat och kan använda Travelife Certified logon vid extern kommunikation med kunder och andra intressenter.

Page generated in 0.0235 seconds.