Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Paket

PaketTravelife EngagedTravelife PartnerTravelife Certified


Steg 1. Travelife Engaged

I det inledande steget lär man sig om betydelsen av hållbarhet för ett företag. Man lär sig förstå vilka konsekvenser  turismen har och vilken roll man kan spela för att bidra positivt. Företaget kan utvärdera sig självt och skapa en egen aktivitets- och förbättringsplan. Det är möjligt att länka till andra företag som är Travelife-partner eller Travelife Certified för att skapa nya affärsrelationer.

Fördelar

Hållbarhetskoordinatorn får tillgång till Travelifes utbildning och  examen.

 • Tillgång till Travelifes best praxis och verktyg.
 • Riktlinjer för att förbättra  hållbarhetsarbetet.
 • Travelifes verktyg för utarbetning av handlingsplaner.
 • Travelifes verktyg för internrapportering.
 • Travelifes verktyg för utvärdering av företagets egen nuvarande status.
 • Tillgång till Travelifes partners och certifierade företag.

Kostnad

 • Mindre företag (<25 årsarbetare), 200 euro per år.
 • Mellanstora företag (≥ 25 årsarbetare), 300 euro per år.
 • Stora företag (> 100 årsarbetare), 400 euro per år.Steg 2: Travelife Partner

Under implementeringsfasen fastställs de  grundläggande målsättningarna för företaget: målbeskrivning, policy, handlingsplan. Man ska också implementera bästa praxis, som inte är så krävande men som resulterar i konkreta och omedelbara resultat.

Efter  rapportering av företagets resultat till Travelife och examen (desk-audit),  som godkänts av Travelifes tekniska team  får verksamheten status som Travelife Partner. Det ger en  bra utgångspunkt för att fortsätta mot nästa steg  i certifieringen.

Travelife Partner

Fördelar

Samtliga fördelar  som ingår i steg 1 samt:

 • Tillgång till Travelifes utbilding och examinering av tio  anställda inom företaget.
 • Rätt att använda Travelife Partner logon .
 • Tillgång till Travelifes kompatibla styrsystem: ISO 14001, EMAS III och ISO 26000.
 • Tillgång till Travelifes certifieringsverktyg som visar hur man jobbar steg för steg för att uppnå den nivå som företaget bestämt sig för.
 • Presentation av företaget och dess produkter och tjänster för de företag som redan är Travelife Engaged, Travelife Partner eller Travelife Certified .

Kostnad

 • Mindre företag (<25 årsarbetare), 200 euro per år.
 • Mellanstora företag (≥ 25 årsarbetare), 300 euro per år.
 • Stora företag (> 100 årsarbetare), 400 euro per år.


Steg 3: Travelife Certified

Travelife Certified är den mest avancerade nivån och ger ett internationellt erkännande av företagets hållbarhetsarbete.

Om företaget uppfyllt alla kraven för Travelife Certified kan man begära en oberoende, tredjepartskontroll där företaget utvärderas efter internationella standarder. Denna utvärdering sker på plats och är baserad på internationella kriterier och standarder. . När  företaget klarat kontrollen uppnår det status som Travelife Certified - ett bevis på att företaget uppfyller internationell nivå i sitt hållbarhetsarbete.

Travelife Certified

Fördelar

Samtliga fördelar som ingår i steg 2 plus:

 • Platsbesök och kontroll för att verifiera företagets certifiering.
 • Rätt att använda Travelife Certified internationell logon i marknadsföringsmaterial och på hemsidor.
 • Internationell marknadsföring av företaget för sitt utmärkta hållbarhetsarbete.

Kostnad

Kostnad för en tredjepartscertifiering är beroende av i vilket land verksamheten finns i och av företagets storlek. Den uppgår till €400 per år för mindre företag och till €2 000 per år för mycket stora företag.


Travelife erbjuder dig att steg för steg närma dig hållbarhet genom olika medlemspaket.

Steg1: Travelife Engaged

Steg 2: Travelife Partner

Steg 3: Travelife Certified

Efter registrering börjar man på steg 1. Det är möjligt att gå vidare till nästa steg först efter att man uppfyllt kraven i det föregående steget.  

Page generated in 0.0493 seconds.