Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Добре дошли в Travelife

Travelife е водеща инициатива за обучение, управление и сертифициране на туристически предприятия, ангажирани с принципите на устойчиво развитие.

Успешният модел за бизнес  управление е социално и екологично  ориентиран. Търсенето на устойчиви продукти от страна и на потребителите, и на  бизнеса расте непрекъснато, а обществото изисква прозрачност на  Вашата дейност.

Фирми, които са готови да положат усилия за повишаване  своята устойчивост ще имат по-удовлетворени клиенти, по-мотивиран персонал и по-ефективен бизнес, което ще им осигури  дългосрочни  конкурентни предимства. Устойчивото управление е преди всичко ангажираност и последователност при практикуването  на устойчиви бизнес практики. Това се отнася за продуктите, които създавате, за начина, по който проследявате и управлявате  въздействията от своята дейност и мерките, които предприемате, за да насърчавате своите доставчици в техните  усилия  за повишаване на устойчивостта.

Travelife за туристически предприятия

Travelife е независима и финансово достъпна система, която подпомага туроператорски и туристически агентски фирми да управляват и подобряват социалните и екологични въздействия на своята дейност в съответствие с критериите за устойчивост. При изпълнение на системните изисквания, туристическото предприятие се сертифицира със знака на Travelife .

Система Travelife  Ви подкрепя във Вашия  път към устойчивостта с широк набор от средства, в т.ч. обучение, управление, планиране, отчитане и В2В инструменти. Повече информация можете намерите  в „Инструменти”.

Да се  присъединиш към Travelife е лесно!

Присъединяването към Travelife е лесно и финансово достъпно. Уеб базираните практически решения правят системата еднакво подходяща за малки и (много) големи фирми.  Travelife ще Ви предвожда стъпка по стъпка по Вашия път към устойчивостта.

Можете да се запознаете по-подробно с различните инструменти и  опции. Или, алтернативно, бихте могли да отидете  директно на "Членство", и да се регистрирате като потребител  на Travelife. Моля, не се колебайте да задавате въпроси и изпращате съобщения на електронния адрес, посочен в «Контакти»

Page generated in 0.0223 seconds.