Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Обучение

Обучението на Travelife Ви  дава знания и умения за ефективно въвеждане на концепцията за устойчиво развитие във Вашата фирма .

Курсът се базира на практическия опит на най-успешни европейски туристически компании и водещи образователни институции. Едно от основните изисквания на системата  е преминаване на обучение от фирмен Координатор по устойчивост и  персоналното му сертифициране по въпросите на устойчивостта. Обучението и последващото провеждане на изпит са достъпни и за останалите  служители на фирмата, както и за студенти и други заинтересовани специалисти.

Обучението се предлага на няколко езика и е съобразено с националната специфика в съответна държава, както и видовете фирмена  дейност -  туроператорска и  туристическа агентска дейност, входящ и изходящ туризъм.

Съдържание на обучението

По време на обучението Вие ще научите:

  • Как се създава   Декларация за ангажираност с принципите на устойчиво развитие, как се разработват устойчиви политики  и създава план за тяхната реализация ;
  • Как може да бъде повишено  нивото на устойчивост във вътрешно-фирменото  управление  (напр.,  как да направите  своя офис  " зелен ", как да се отнасяте към своите служители справедливо) ;
  • Какви са въздействията на устойчивата дейност по отношение  доставчиците на места за настаняване , транспортни и екскурзионни  услуги;
  • Какви действия могат да бъдат предприети, за да се подобри устойчивостта на Вашите доставчици ;
  • Как да се мотивират потребителите  за  по-устойчиви избори по време на своята ваканция.

За да Ви мотивира и да подпомогне  процеса на обучение, системата  е допълнена с над 200 добри практики на устойчиви дейности, които други фирми вече са осъществили успешно.

Персонално сертифициране

След приключване на обучението и успешно полагане на  он-лайн изпит, участниците получават персонално удостоверение за компетентност по  въпросите на устойчивост.  Можете да проверите  своето ниво на подготвеност и своите знания преди изпита с «неформални»  изпити. 

Успешното преминаване на изпита Ви дава право на достъп до следващите инструменти на системата – планиране на действия и  отчитане.

Page generated in 0.071 seconds.